พระเครื่อง มณเฑียร
 ร้าน  ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
 
 พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าพระมณเฑียร      พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าร้าน    พระเครื่อง  มณเฑียร การรับประกัน / การชําระเงิน     พระเครื่อง  มณเฑียร รายละเอียดของร้าน

สมเด็จกองทัพธรรม หลวงปู่เคน เขมสโย วัดป่าหนองหว้า จ.สกลนครพระเครื่อง  สมเด็จกองทัพธรรม หลวงปู่เคน เขมสโย วัดป่าหนองหว้า จ.สกลนคร

 พระเครื่อง  สมเด็จกองทัพธรรม หลวงปู่เคน เขมสโย วัดป่าหนองหว้า จ.สกลนครรหัสพระเครื่อง   MT109471
ชื่อพระเครื่อง   สมเด็จกองทัพธรรม หลวงปู่เคน เขมสโย วัดป่าหนองหว้า จ.สกลนคร
ราคา      โทรถาม 
รายละเอียด    จัดสร้างเบิกฤกษ์ปลุกเสก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล
(เสาร์ 5) โดยมีคณาจารย์ที่ได้เมตตาปลุกเสกและอธิษฐานจิต ดังนี้
1. เวลา 06.40 น. หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด เมตตาปลุกเสกเดี่ยวที่โบสถ์นานกว่า 1 ชั่วโมง
2. เวลา 16.00 น. หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป เมตตาปลุกเสก (วาระที่ 1 เบิกฤกษ์ )
3. เวลา 17.00 น. หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าหนองหว้า เมตตาปลุกเสก (วาระที่ 1 เบิกฤกษ์ )
4. เวลา 18.06 น. หลวงเนย สมจิตโต วัดป่าโนนแสงทอง เมตตาปลุกเสก
หลังจากนั้นผู้จัดสร้างได้ขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์ให้ปลุกเสกและอธิษฐานจิตอีกหลายท่าน ดังนี้
5. วันที่ 24 มี.ค. 53 09.00 น. หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภรณ์ อายุ 98 ปี จ.อุดรธานี
6. วันที่ 27 มี.ค. 53 11.00 น. หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป อายุ 88 ปี จ.สกลนคร (วาระที่ 2)
7. วันที่ 27 มี.ค. 53 14.00 น. หลวงปู่จันทา วัดป่าโนนสะอาด อายุ 76 ปี จ.สกลนคร
8. วันที่ 29 มี.ค. 53 10.00 น. หลวงปู่อุดม วัดป่าเทพพิทักษ์ อายุ 96 ปี จ.อุดรธานี
9. วันที่ 29 มี.ค. 53 13.25 น. หลวงปู่สม วัดป่าพิศาลสุทธาวาส อายุ 68 ปี จ.อุดรธานี
10. วันที่ 30 มี.ค. 53 08.45 น. หลวงปู่กูด วัดป่าศิลาอาสน์ อายุ 96 ปี จ.ยโสธร
11. วันที่ 31 มี.ค. 53 10.35 น. หลวงปู่ชม วัดสามัคคี อายุ 90 ปี จ.หนองคาย
12. วันที่ 3 เม.ย. 53 19.00 น. หลวงปู่อุดม วัดป่าเทพพิทักษ์ อายุ 96 ปี (วาระที่ 2/2 คืน)
13. วันที่ 10 เม.ย. 53 20.30 น. หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง อายุ 50 ปี (พิธีตลอดคืน วาระที่ 1)
14. วันที่ 11 เม.ย. 53 15.05 น. หลวงปู่บัวไข วัดสันติวนาราม อายุ 78 ปี จ.สกลนคร
15. วันที่ 13 เม.ย. 53 17.09 น. หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ อายุ 70 ปี จ.อยุธยา
16. วันที่ 13 เม.ย. 53 18.09 น. หลวงพ่อรวย วัดตะโก อายุ 89 ปี จ.อยุธยา
17. วันที่ 13 เม.ย. 53 19.00 น. หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว อายุ 84 ปี จ.อยุธยา
18. วันที่ 14 เม.ย. 53 11.30 น. บวงสรวงขอบารมีหลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนอง จ.ชัยนาท
19. วันที่ 14 เม.ย. 53 15.15 น. บวงสรวงขอบารมีหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
20. วันที่ 14 เม.ย. 53 17.30 น. หลวงพ่อดุ๋ย วัดหนองผักนาก อายุ 65 ปี จ.สุพรรณบุรี
21. วันที่ 20 เม.ย. 53 - หลวงปู่คำผา วัดป่าคำนกถัว อายุ 80 ปี จ.สกลนคร
22. วันที่ 23 เม.ย. 53 16.00 น. หลวงปู่บุญพิณ วัดผาเทพนิมิต อายุ 77 ปี จ.สกลนคร
23. วันที่ 26 เม.ย. 53 11.00 น. หลวงปู่สาย วัดป่าพรหมวิหาร อายุ 85 ปี จ.หนองบัวลำภู
24. วันที่ 15 พ.ค. 53 20.30 น. หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง อายุ 50 ปี (ตลอดคืนวาระที่ 2)
25. วันที่ 24 พ.ค. 53 18.00 น. หลวงปู่เคน วัดป่าหนองหว้า อายุ 82 ปี (เมตตาวาระที่ 2)
26. วันที่ 28 พ.ค. 53 20.30 น. หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง อายุ 50 ปี (ตลอดคืนวาระที่ 3)
27. วันที่ 30 พ.ค. 53 12.00 น. นำพระสมเด็จฯ เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระธาตุเชิงชุม
เมตตาปลุกเสกโดยครูบาอาจารย์สาย จ.สกลนคร

28. วันที่ 5 มิ.ย. 53 20.30 น. หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง เนื่องในวันงานคล้ายวันเกิด
หลวงพ่อเจริญ เมตตาเป็นวาระที่ 4 ตลอดทั้งคืน
29. วันที่ 12 มิ.ย. 53 19.00 น. หลวงปู่ทองคำ วัดถ้ำบูชา อายุ 72 ปี (ปลุกเสกตลอดคืน)
30. วันที่ 13 มิ.ย. 53 - หลวงพ่อเลิศ วัดชลประทานน้ำอูน จ.สกลนคร (เมตตา 4 คืน)
31. วันที่ 17 มิ.ย. 53 09.00 น. นำพระสมเด็จฯ เข้าร่วมพิธีที่วัดป่าปทีปปุญญาราม โดย
หลวงปู่ผ่าน และครูบาอาจารย์ จ.สกลนคร
32. วันที่ 26 มิ.ย. 53 18.30 น. หลวงปู่เคน วัดป่าหนองหว้า เมตตาปลุกเสกเป็นวาระที่ 3
วัน / เวลา ดังกล่าวเกิดปรากฎการณ์จันทรุปราคา พร้อมทั้งนำ
พระสมเด็จกองทัพธรรมทั้งหมดเก็บไว้ที่กุฏิหลวงปู่เคน จนถึง
วันออกพรรษา
33. วันที่ 6 พ.ย. 53 12.00 น. หลวงปู่บู่ วัดสุมังคลาราม จ.สกลนคร
34. วันที่ 6 พ.ย. 53 13.30 น. หลวงปู่ศูนย์ วัดป่าอิสระธรรม อายุ 75 ปี จ.สกลนคร
35. วันที่ 6 พ.ย. 53 16.45 น. หลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล อายุ 79 ปี จ.สกลนคร
36. วันที่ 7 พ.ย. 53 09.40 น. หลวงปู่คำไหล วัดศรีชมภู อายุ 72 ปี จ.นครพนม
37. วันที่ 7 พ.ย. 53 11.05 น. หลวงปู่คำพันธ์ วัดหนองบัวสร้าง อายุ 79 ปี จ.สกลนคร
38. วันที่ 7 พ.ย. 53 16.09 น. บวงสรวงขอบารมีหลวงปู่องค์แสนสิงหราชมุนี (องค์แสนน้อย)
วัดบ้านนายอ จ.สกลนคร
39. วันที่ 9 พ.ย. 53 08.49 น. หลวงปู่หนูเพชร วัดป่าภูมิพิทักษ์ อายุ 81 ปี จ.สกลนคร
40. วันที่ 9 พ.ย. 53 10.09 น. ได้รับเมตตาอย่างสูงจากหลวงปู่ผู้เปี่ยมด้วยบารมี (สงวนนาม)
จ.สกลนคร
41. วันที่ 9 พ.ย. 53 17.00 น. หลวงปู่ลี วัดภูผาแดง อายุ 88 ปี จ.อุดรธานี
*************************
42. วันที่ 11 พ.ย. 53 11.11 น. หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าหนองหว้า เมตตาปลุกเสกอีกใน
วาระที่ 4
สมเด็จกองทัพธรรม หลวงปู่เคน เขมสโย วัดป่าหนองหว้า จ.สกลนคร เป็นสมเด็จที่ผ่านการปลุกเสกและอธิษฐานจิตจากยอดเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง และเกจิอาจารย์สายกรรมฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันหายาก และเป็นที่แสวงหาเก็บไว้เป็นสิริมงคล เพื่อคุ้มครองและปกป้องภัยอันตรายต่าง ๆ ครับ


เข้าชมร้าน     ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
โทรศัพท์     087-8538890 , 042-340119
ผู้เข้าชม   5616
***  พระเครื่อง มณเฑียร  ***  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร
 
ห้ามคลิกขวา