พระเครื่อง มณเฑียร
 ร้าน  มรดกครู
 
 พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าพระมณเฑียร      พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าร้าน    พระเครื่อง  มณเฑียร การรับประกัน / การชําระเงิน     พระเครื่อง  มณเฑียร รายละเอียดของร้าน

หลวงปู่สรวง พระธาตุแบบต่างๆในปี2532-2534พระเครื่อง หลวงปู่สรวง พระธาตุแบบต่างๆในปี2532-2534

พระเครื่อง หลวงปู่สรวง พระธาตุแบบต่างๆในปี2532-2534รหัสพระเครื่อง   MT1035611
ชื่อพระเครื่อง   หลวงปู่สรวง พระธาตุแบบต่างๆในปี2532-2534
ราคา      โชว์พระ 
รายละเอียด    ที่สุดสุดยอด!!!
สุดกว่านี้ ไม่มี...
oooพระธาตุแบบต่างๆooo
ของ...
ooo หลวงปู่สรวง ooo
คือ...

มาจาก..."กายแก้ว"
หรือ
"กายพระอรหันต์"
ของท่านเอง

หลวงปู่สรวงท่านจะทำพิศดาร
"วิชชาพระธรรมกายชั้นสูง
โดยอนุโลม-ปฏิโลม
ไป-กลับ
เช่นนี้...
เมื่อปี2532-2534
ที่วัดเลียบราษฏร์บำรุง

แท้จริง คือ…
1.ในกายพระอรหันต์ละเอียด
ของหลวงปู่สรวงเองตรงๆ
มิใช่อย่างอื่น

ส่วนวิชชาอื่นๆไม่สามารถทำได้
เพราะไม่ถึงพระนิพพาน
ทั้งหมด

oooพระธาตุแบบต่างๆooo
โดยรวมสรุป
หลวงปู่สรวงบอกว่า

"ไม่ต้องไปเสกอะไรอีก""

ล้ำค่า อย่างที่สุด....
อานุภาพ ล้น...!!!
แรงเร็ว ...!!!เกินร้อย...!!!
อารธนาแขวนขึ้นคอได้
ครอบจักรวาล....

จะเรียกว่า...
-มาจาก"วิสังขาร"ของท่านก็ได้
-มาจาก"อสังขตธาตุ"ของท่านก็ได้
-มาจาก"นิพพานธาตุประการหนึ่ง"
เป็นสภาวะมีให้เห็นในอัตภาพนี้
ชื่อว่า..
"สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ"
เพราะ...
ความสิ้นไปแห่งตัณหาที่นำไปสู่ภพ..

ก็ได้....

สรุป โดยละเอียด ดังนี้...


ooo พระธาตุเเบบต่างๆ ooo
หลวงปู่สรวง
ท่านคายออกมาจากปากท่านบ้าง

ลูบออกมาจากกายท่านบ้าง

ท่าน""เดินวิชชาพระธรรมกาย""
โดย ""อนุโลม ปฏิโลม""
แปลว่า
"ย้อนไป---ย้อนมา"

(ผ่านไป 18กาย
จาก กายมนุษย์หยาบ ไปถึงกายพระอรหันต์

แล้วเดินวิชชาย้อนกลับมา อีกทีนึง)

มีความเป็นมาดังนี้...

หลวงปู่สรวง...
ท่านใช้ อย่างน้อย คือ...
oooฌานที่4 ooo
(ถ้าต่ำกว่าฌาน4ท่านจะไม่ทำเด็ดขาด)

จากนั้น เมื่อ ฌาน4แล้ว
หลวงปู่สรวงท่านก็ เข้าสู่...
oooโลกุตตระฌานooo
ซึ่งมี...
ooo สติปัฏฐาน 4 ooo
เป็นต้น

โลกุตตระฌาน ไม่มีวันเสื่อม...

""สติปัฏฐาน4 ""
เป็น...
ooโลกุตตระฌานoo
มีดังนี้...
เห็น ...
-กายในกาย
-เวทนาในเวทนา
-จิตในจิต
-ธรรมในธรรม

เมื่อเข้าใจกันแล้ว
คราวนี้ มาย้อนดูกัน

เริ่มจาก...
กายมนุษย์หยาบ
กายมนุษย์ละเอียด
กายทิพย์หยาบ
กายทิพย์ละเอียด
กายรูปพรหมหยาบ
กายรูปพรหมละเอียด
กายอรูปพรหมหยาบ
กายอรูปพรหมละเอียด
กายโคตรภูหยาบ
หรือ
กายธรรม
กายโคตรภูละเอียด
กายพระโสดาบันหยาบ
กายโสดาบันละเอียด
กายพระสกิทาคามีหยาบ
กายพระสกิทาคามีละเอียด
กายพระอานาคามีหยาบ
กายพระอานาคามีละเอียด
กายพระอรหันต์
ตอนนี้ ถึง ...
oพระนิพพานo
จากนั้น หลวงปู่สรวง
ท่านก็"ดึง"
ออกมา
จาก
...oพระนิพพานo

แล้วเดินวิชชา
""ย้อนกลับ""
จาก
"""กายพระอรหันต์"""
ย้อนลงมาถึง
กายพระอานาคามีละเอียด
กายพระอานาคามีหยาบ
กายพระสกิทาคามีละเอียด
กายสกิทาคามีหยาบ
กายพระโสดาบันหยาบ
กายพระโสดาบันละเอียด
กายธรรมโคตรภูละเอียด
กายธรรมโคตรภูหยาบ
กายอรูปพรหมละเอียด
กายอรูปหยาบ
กายรูปพรหมละเอียด
กายรูปพรหมหยาบ
กายทิพย์ละเอียด
กายทิพย์หยาบ
กายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝัน
จนถึง
กายมนุษย์หยาบ

เดินวิชชา ผ่าน18กายจนครบ
แล้ว
เดินวิชชาย้อนกลับผ่าน18กาย
อีก จนถึง...
กายมนุษย์หยาบ

แล้ว ท่านจึง "ดึง"
ออกมาจากกายของท่าน

"คาย"ออกมาจากปากของท่าน
เป็น...
oooพระธาตุแบบต่างๆooo
แบบนี้
ตามรูป
นี่คือ...
"""ของแท้ ตัวจริง"""

หลวงปู่สรวงได้กล่าวว่า...
"""แทนตัวท่าน เป็นของกายสิทธิ์
สำเร็จทุกประการ
ไม่ต้องเสกอะไรอีก"""

ขอกราบขอบพระคุณ
หลวงพี่ เจ้าคุณเชิด
เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์องค์ปัจจุบัน

หมายเหตุ:
พระธาตุที่ลูบออกมาจากตัว
กับ
พระธาตุที่ลูบออกมาจากตัวสมัยอยู่ในป่า
และ...
พระธาตุที่ลูบออกมาจากหน้าอก
หลวงปู่สรวง

ท่าน""เดินวิชชาพระธรรมกาย""
""อนุโลม ปฏิโลม""
(ย้อนไป 18กาย
แล้วย้อน18กายกลับมา
......ทวนกลับ)
แบบเดียวกัน

จบตอน

แอดมินมรดกครู
โทร081-3997757

ชมรายการ
มรดกธรรม
มรดกครู
หลวงปู่สรวง
แห่งสำนักภูตะแบง

ตอน5
พระธาตุเขี้ยวแก้ว
ของ
หลวงปู่สรวง
https://youtu.be/p2Kcb1Px5lw
เข้าชมร้าน     มรดกครู
โทรศัพท์     0813997757 ,
ผู้เข้าชม   2785
***  พระเครื่อง มณเฑียร หลวงปู่สรวง ***  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร
 
ห้ามคลิกขวา