พระเครื่อง มณเฑียร
 ร้าน  มรดกครู
 
 พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าพระมณเฑียร      พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าร้าน    พระเครื่อง  มณเฑียร การรับประกัน / การชําระเงิน     พระเครื่อง  มณเฑียร รายละเอียดของร้าน

พระธาตุหลวงปู่สรวง พระธาตุส่วนขี้ไคล อารธนาแขวนติดตัวได้พระเครื่อง พระธาตุหลวงปู่สรวง พระธาตุส่วนขี้ไคล อารธนาแขวนติดตัวได้

พระเครื่อง พระธาตุหลวงปู่สรวง พระธาตุส่วนขี้ไคล อารธนาแขวนติดตัวได้รหัสพระเครื่อง   MT1032056
ชื่อพระเครื่อง   พระธาตุหลวงปู่สรวง พระธาตุส่วนขี้ไคล อารธนาแขวนติดตัวได้
ราคา      โชว์พระ 
รายละเอียด    หลวงปู่สรวงได้กล่าวไว้ว่า...
" รักษาโรคร้ายได้ทุกโรค ไม่ต้องไปเสกอีก "

อารธนา เอาพระธาตุส่วนนีิ้ แช่น้ำสะอาด ทำน้ำมนต์ดื่มกินรักษาโรคร้ายได้
หลวงปู่สรวงบอกว่า
พระธาตุส่วนนี้...
"""อารธนาทำน้ำมนต์รักษาโรคร้ายต่างๆ

oooพระธาตุกายสิทธิ์ooo
ooเป็นส่วนของ ขี้ไคล oo
ของ...
หลวงปู่สรวง อริยะสงฆ์แห่งเทือกเขาภูตะแบง
ที่ท่านลูบออกมาจาก...
กายหยาบ
ของท่าน

หลวงปู่สรวงปกาศิตว่า...

"แทนตัวท่าน
เป็นของกายสิทธิ์ของท่าน
สำเร็จสมความปราถนาทุกประการ
ไม่ต้องเสกอะไรอีก..."


สามารถอารธนาทำน้ำมนต์
รักษาโรคร้ายต่างๆได้

มีความเป็นมาดังนี้....

หลวงปู่สรวง...
ท่านใช้ อย่างน้อย คือ...
""ฌานที่4 ""
(ถ้าต่ำกว่าฌาน4ท่านจะไม่ทำเด็ดขาด)
(เดินวิชชาโดยอนุโลม-ปฏิโลม)
ย้อนไป-ย้อนมา
ไต่เข้าไปแล้ว" ทวนกลับ"

จากนั้น เมื่อ ฌาน4แล้ว
หลวงปู่สรวงท่านก็ เข้าสู่...
oooโลกุตตระฌานooo
ซึ่งมี...
ooสติปัฏฐาน4oo
เป็นต้น

oooโลกุตตระฌาน ooo
ไม่มีวันเสื่อม...
เห็น
กายในกาย
เวทนาในเวทนา
จิตในจิต
ธรรมในธรรม

เมื่อเข้าใจกันแล้ว
คราวนี้ มาย้อนดูกัน

เริ่มจาก...
เมื่อเจริญฌานที่4แล้ว
คราวนี้...ท่านเริ่มจาก...
กายมนุษย์หยาบ
กายมนุษย์ละเอียด
กายทิพย์หยาบ
กายทิพย์ละเอียด
กายรูปพรหมหยาบ
กายรูปพรหมละเอียด
กายอรูปพรหมหยาบ
กายอรูปพรหมละเอียด
กายโคตรภูหยาบ
หรือ
กายธรรม
กายโคตรภูละเอียด
กายพระโสดาบันหยาบ
กายโสดาบันละเอียด
กายพระสกิทาคามีหยาบ
กายพระสกิทาคามีละเอียด
กายพระอานาคามีหยาบ
กายพระอานาคามีละเอียด
กายพระอรหันต์
ตอนนี้ ถึง
oooพระนิพพานooo
จากนั้น หลวงปู่สรวง
ท่านก็"ดึง"
ออกมา
จาก...
กายพระอรหันต์
จาก...
oooพระนิพพานooo

แล้วเดินวิชชา"""ย้อนกลับ"""
จาก"""กายพระอรหันต์"""
ย้อนลงมาถึง...
กายพระอานาคามีละเอียด
กายพระอานาคามีหยาบ
กายพระสกิทาคามีละเอียด
กายสกิทาคามีหยาบ
กายพระโสดาบันหยาบ
กายพระโสดาบันละเอียด
กายธรรมโคตรภูละเอียด
กายธรรมโคตรภูหยาบ
กายอรูปพรหมละเอียด
กายอรูปหยาบ
กายรูปพรหมละเอียด
กายรูปพรหมหยาบ
กายทิพย์ละเอียด
กายทิพย์หยาบ
กายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝัน
จนถึง
กายมนุษย์หยาบ
แบบที่เห็นๆกันอยู่

เดินวิชชา ผ่าน18กายจนครบ
แล้ว
เดินวิชชาย้อนกลับผ่าน18กาย
อีก จนถึง...
กายมนุษย์หยาบ
แล้วท่านก็ ลูบตามแขนของท่านเอง
แล้ว...
ออกมาเป็นแบบนี้
ตามรูป

หลวงปู่สรวงยังปกาศิตอีกด้วยว่า
"แทนตัวท่าน เป็นของกายสิทธิ์
สำเร็จสมความปราถนาทุกประการ
ไม่ต้องเสกอะไรอีก...""

หมายเหตุ:ท่านพูดเป็นภาษาเขมร

ขอกราบขอบพระคุณ
หลวงพี่ เจ้าคุณเชิด
เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์องค์ปัจจุบัน
ที่เก็บรักษาไว้หลายปี
และได้มอบให้มา
โทร 081-3997757
แอดมินมรดกครู


เข้าชมร้าน     มรดกครู
โทรศัพท์     0813997757 , 02
ผู้เข้าชม   2964
***  พระเครื่อง มณเฑียร พระธาตุหลวงปู่สรวง ***

รับเช่าพระ


  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร
 
ห้ามคลิกขวา