พระเครื่อง มณเฑียร
 ร้าน  ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
 
 พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าพระมณเฑียร      พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าร้าน    พระเครื่อง  มณเฑียร การรับประกัน / การชําระเงิน     พระเครื่อง  มณเฑียร รายละเอียดของร้าน

รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวด รุ่นเมตตาบารมี ชนะมาร ชนะภัย วัดป่าบ้านคำม่วง จ.ยโสธร



พระเครื่อง รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวด รุ่นเมตตาบารมี ชนะมาร ชนะภัย วัดป่าบ้านคำม่วง จ.ยโสธร

พระเครื่อง รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวด รุ่นเมตตาบารมี ชนะมาร ชนะภัย วัดป่าบ้านคำม่วง จ.ยโสธร



รหัสพระเครื่อง   MT1031027
ชื่อพระเครื่อง   รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวด รุ่นเมตตาบารมี ชนะมาร ชนะภัย วัดป่าบ้านคำม่วง จ.ยโสธร
ราคา      โทรถาม 
รายละเอียด    รายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ทางคณะผู้จัดสร้างจะไปขอเมตตา จารแผ่นยันต์-อธิฐานจิต แผ่นยันต์ เพื่อนำมาหล่อพระในครั้งนี้ครับ
1.หลวงปู่โฮม ญาณธัมโม วัดป่าสุทธิมงคล ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
2.หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว ยโสธร
3.หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร
4.หลวงตาพวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร
5.พระอาจารย์คำแพง สำนักสงฆ์ดงฟ้าฮ่วน ต.กระจาย จ.ยโสธร
6.หลวงปู่คำพันธ์ จารุวัณโณ วัดบ้านหนองบัวสร้าง ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
7.หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม อ.เมือง จ.สกลนคร
8.หลวงปู่คำผา ฆรมุตโต วัดป่าคำนกถัว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
9.หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าหนองหว้า บ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
10.หลวงปู่บุญมี ฐิตปัญโญ วัดประชานิยม บ.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
11.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม บ.หนองกุง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
12.หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต) บ้านภูกระแต ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
13.หลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ วัดป่าภูมิพิทักษ์ บ้านหนองไผ่ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
14.หลวงปู่บู่ กิตติญาโณ วัดสุมังคลาราม บ้านพังขว้างกลาง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
15.หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล ต.บ้านชุม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
16.พระอาจารย์บุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าแสงธรรมขันติโก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
17.หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
18.หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน วัดป่าโสตถิผล ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19.หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม บ้านหนองผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
20.หลวงปู่เบ็ง ฐิตธัมโม วัดป่าคีรีวงศ์ (ภูสิงห์) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
21.หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22.หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าบ้านนาคูณ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
23.หลวงปู่หนูเมย สิริธโร วัดป่าท่าศรีไคล อ.วานรนิวาส สกลนคร
24.หลวงปู่หา สุภโร วัดสักกะวัน ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
25.หลวงพ่อเพิ่ม อัตตทีโป วัดป้อมแก้ว ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.อยุธยา
26.หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต วัดโนนทรายทอง จ.อำนาจเจริญ
27.หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
28.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าบ้านเซื่อม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
29.หลวงพ่อมี จิตฺตธโม วัดม่วงคัน ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
30.หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
31.หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าบ้านนาคูณ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
32 หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
33.หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ(ตะกรุด) วัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จ.อยุธยา
34.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (ตะกรุด) วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
35.หลวงพ่อเต๋ คงทอง (ตะกรุด) วัดสามง่าม จ.นครปฐม
36.พระอาจารย์ภิสันต์ สุวีโร วัดป่าคำม่วง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 26 ธันวาคม 2556
พิธีบวงสรวงอัญเชิญหลวงปู่ทวดและครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว มาอธิฐานวัตถุมงคล
เวลา 09.09 น.
หลังจากนั้น เดินสายอธิฐานจิตดังรายนามต่อไปนี้
1.หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว ยโสธร
2.หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร
3.หลวงปู่คำพันธ์ จารุวัณโณ วัดบ้านหนองบัวสร้าง ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
4.หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม อ.เมือง จ.สกลนคร
5.หลวงปู่คำผา ฆรมุตโต วัดป่าคำนกถัว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
6.หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าหนองหว้า บ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
7.หลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ วัดป่าภูมิพิทักษ์ บ้านหนองไผ่ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
8.หลวงปู่บู่ กิตติญาโณ วัดสุมังคลาราม บ้านพังขว้างกลาง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นต้น


เข้าชมร้าน     ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
โทรศัพท์     087-8538890 , 042-340119
ผู้เข้าชม   2837
***  พระเครื่อง มณเฑียร  ***



  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร
 
ห้ามคลิกขวา