พระเครื่อง มณเฑียร
 ร้าน  ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
 
 พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าพระมณเฑียร      พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าร้าน    พระเครื่อง  มณเฑียร การรับประกัน / การชําระเงิน     พระเครื่อง  มณเฑียร รายละเอียดของร้าน

เหรียญอายุ 100 ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานีพระเครื่อง เหรียญอายุ 100 ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

พระเครื่อง เหรียญอายุ 100 ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานีรหัสพระเครื่อง   MT1029804
ชื่อพระเครื่อง   เหรียญอายุ 100 ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
ราคา      โทรถาม 
รายละเอียด   
“พระอุดมญาณโมลี” หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ชาวอุดรเรียกติดปากว่า “หลวงปู่ใหญ่” เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (ธ) พระอารามหลวง “รองสมเด็จพระราชาคณะ” (พระมหาเถระฝ่ายธรรมยุตรูปแรกที่อยู่ส่วนภูมิภาค) ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นพระมหาเถระสายพระป่ากรรมฐาน มากด้วยเมตตา เป็นแบบอย่างอันงดงาม ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และชาวอีสาน ที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 105 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นี้
หลวงปู่ใหญ่ นามเดิมว่า จันทร์ศรี แสนมงคล เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2454 ที่บ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายบุญสาร-นางหลุน แสนมงคล บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2468 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปฏิบัติธรรมถึง 3 ปี ก่อนได้ร่วมเดินทางกับ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ และพระอาจารย์ลี สิรินฺธโร ออกแสวงหาความสงัดวิเวกตามป่าเขา เพื่อเข้ากรรมฐาน ปฏิบัติธุดงควัตร 13 ตามแบบพระป่ากรรมฐานอย่างเคร่งครัด
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดศรีจันทราวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2474 โดยมี พระครูพิศาลอรัญญเขต (จันทร์ เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์มหาปิ่น ปญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ รับฉายาว่า “จนฺททีโป” อันมีความหมายเป็นมงคลว่า “ผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันทร์เพ็ญ” มีโอกาสติดตามพระกรรมฐานผู้เคร่งวัตรปฏิบัติหลายรูป ก่อนมาศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค พ.ศ.2484 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร ให้ไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำนักเรียนวัดป่าสุทธาวาส ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ในช่วงต้นพฤศจิกายน ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมแห่งอีสานฝ่ายวิปัสสนา ได้ไปพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร เป็นเวลา 15 วัน หลวงปู่ใหญ่มีโอกาสปรนนิบัติใกล้ชิด ก่อนถูกส่งไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำนักเรียนวัดธรรมนิมิตร ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นานถึง 10 ปี ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2497 สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ให้มาอยู่ที่วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อทำศาสนกิจคณะสงฆ์ เนื่องจาก พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) ชรามากแล้ว โดยแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ และผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) ก่อนมาเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2505 พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) อาพาธด้วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี มรณภาพด้วยอาการสงบ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 พระอุดมญาณโมลี ครั้งดำรงสมณศักดิ์ พระราชเมธาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ตลอด 52 ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง(ธ) จากวัดที่เป็นต้นกำเนิดพระกัมมัฏฐาน “พระป่า”ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ จะต้องศึกษาและอบรมที่นี่ก่อน ก็ได้รับพระบรมราชานุญาตเป็น พระอารามหลวง และรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พระสงฆ์ต้องถือวัตรปฏิบัติ แบบอย่างเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหาร , ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ , ศูนย์ศึกษาบาลีอีสาน (ธ) ของพระสังฆาธิการในภาค 8-9-10-11 , ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอุดรธานี

ในหลวงราชพระราชทาน-พระสังฆราชประทาน
โดยเฉพาะ “พระบรมธาตุธรรมเจดีย์” ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินไทย เป็นเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม ฐานกว้าง 12×12 เมตร ความสูง 38 เมตร มีห้องโถง 3 ชั้น ศิลปะผสมผสานอีสานตอนบน และอารยะธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ห้องโถงบนสุดประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 1 กรกฎาคม 2552 และประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) 19 ตุลาคม 2538 (น่าจะเป็นแห่งเดียวที่มี พระบรมสารีริกธาตุ จากประมุขประเทศ และประมุขสงฆ์)
ชั้นที่ 1 ประดิษฐานรูปเหมือน อัฐบริขาร และชีวประวัติ คติธรรมของพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) และพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) ประวัติวัดโพธิสมภรณ์ และประวัติการสร้างพระเจดีย์
ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรูปเหมือน อัฐิธาตุ ชีวประวัติ และคติธรรมของพระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 9 รูป คือ (1) หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (2) หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม (3) หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (4) หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ (5) หลวงปู่หลุย จันทสาโร (6) หลวงปู่ขาว อนาลโย (7) หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (8) หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันฺโน และ (9) หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
ด้วยพลังแห่งความศรัทธาต่อ “หลวงปู่ใหญ่” ศิษย์ทั้งสงฆ์และฆราวาส พร้อมใจกับทำโครงการ “หอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤติ CICU” อนุสรณ์ 100 ปี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ) ในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เป็นห้องและเครื่องมือทันสมัย เทียบเท่า รพ.ชั้นนำในกรุงเทพฯ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องใส่ท่อ แบบแยกห้อง ไม่ให้มีการแพร่เชื้อหากัน เป็นห้องปกติ 8 ห้อง และห้องพิเศษ 1 ห้อง มูลค่ากว่า 74 ล้านบาทเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชศรัทธาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 22,699,964.73 บาท ร่วมบุญกับพสกนิกรของพระองค์ พระสุทธิสารเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร ตอบข้อสนทนาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ขณะมาที่วัดโพธิสมภรณ์ ว่า วัดโพธิสมภรณ์เปรียบเป็นวัด ต้นกำเนิดและศูนย์กลางพระกัมมัฏฐาน พระรูปไหนจะไปศึกษาปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านก็จะให้มาศึกษาธรรม จากพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ที่วัดโพธิสมภรณ์ อย่างหลวงตาพระมหาบัว พระธรรมเจดีย์ ได้บวชให้ที่วัดโยธานิมิต อ.เมือง อุดรธานี ท่านเองก็บวชเณรที่วัดโพธิสมภรณ์ ก่อนจะเข้าไปที่วัดบวรนิเวศวิหาร “ หลวงปู่จันทร์ศรีฯก็มาจากวัดบวรนิเวศวิหาร ในอดีตเป็นพระหนุ่มอยู่คู่กับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ท่านฯเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตา ไม่ว่าจะเป็นเด็ก พระ เณร หรือฆราวาส ท่านฯไม่เคยดุ แค่กระแอมก็หนักแล้ว ใบหน้าท่านจะยิ้มอยู่ตลอดเวลา และให้ความสำคัญของวัตรปฏิบัติ คือพระสงฆ์ต้องดำเนินอะไรแต่ละวัน ซึ่งก็เหมือนกันวัดบวรฯ ” พระสุทธิสารเมธี ตอบข้อสนทนาด้วยว่า หลวงปู่จันทร์ศรีฯอยู่วัดบวรฯกับสมเด็จพระญาณสังวร ติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นเวลานาน แม้จะมาอยู่วัดโพธิสมภรณ์ ก็จะมีโอกาสสนทนาธรรมกัน รวมทั้งในช่วง ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช และการพระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตฺตถาวโร) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ผู้อำนวยการปฏิบัติธรรมศาลาพระราชศรัทธา และโครงการราชดำริสำคัญ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่จันทร์ศรี น่าจะทำให้เกิดกรณีพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ หรือหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤติ คำขวัญบางส่วน อุดรธานีเมืองแห่งธรรมมะ กับหลวงปู่ใหญ่ พระอริยะสงฆ์ ที่เปลี่ยนด้วยเมตตา จะคงอยู่สังคมชาวไทยพุทธตลอดไป
เหรียญอายุ 100 ปีจัดสร้างขึ้นในช่วงที่องค์ท่านมีอายุครอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเหรียญที่ออกแบบได้งดงามยิ่งนัก ควรค่าแก่การแสวงหาไว้ครอบครองครับ
เข้าชมร้าน     ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
โทรศัพท์     087-8538890 , 042-340119
ผู้เข้าชม   3088
***  พระเครื่อง มณเฑียร  ***  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร
 
ห้ามคลิกขวา