พระเครื่อง มณเฑียร
 ร้าน  ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
 
 พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าพระมณเฑียร      พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าร้าน    พระเครื่อง  มณเฑียร การรับประกัน / การชําระเงิน     พระเครื่อง  มณเฑียร รายละเอียดของร้าน

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (นิยม) รุ่น อนุสรณ์ 122 ปี เนื้อแตกลายงาพระเครื่อง พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (นิยม) รุ่น อนุสรณ์ 122 ปี เนื้อแตกลายงา

พระเครื่อง พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (นิยม) รุ่น อนุสรณ์ 122 ปี เนื้อแตกลายงารหัสพระเครื่อง   MT1025366
ชื่อพระเครื่อง   พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (นิยม) รุ่น อนุสรณ์ 122 ปี เนื้อแตกลายงา
ราคา      โทรถาม 
รายละเอียด    สมเด็จ วัดระฆัง 122 ปี พ.ศ.2537 เนื้อแตกลายงา พิมพ์ใหญ่ สวยแชมป์ พร้อมกล่องเดิมจากวัด ปลุกเสกพิธีใหญ่นั่งปรกพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดระฆัง 22 มิถุนายน 2537 มีเกจิดังในยุคนั้นร่วมปลุกเสกมากถึง 112 รูป รายนามพระอาจารย์ อาทิ
พระราชมงคลมุนี (ดอน) วัดชัยพฤกษมาลา จ.กรุงเทพฯ
พระราชนันทาจารย์ (ผล) วัดเวตวันธรรมาวาส จ.กรุงเทพฯ
พระอาจารย์สร้อย ธมฺมรโส วัดเลียบราษฎร์บำรุง จ.กรุงเทพฯ
พระเทพสิงหบุราจารย์ (แพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระครูสุวรรณรัตนวิบูล (แก้ว) วัดโฆสิทธาราม จ.สิงห์บุรี
พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ (ทอด) วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี
พระครูอินทคณานุสิชฌน์ (เจ็ก) วัดระนาม จ.สิงห์บุรี
พระครูโสภิตกิตติคุณ (ห้อย) วัดดงยาง จ.สิงห์บุรี
พระครูเมตตานุศาสน์ (บุญช่วย) วัดกุฎีทอง จ.สิงห์บุรี
พระครูโกศลวุฒิธรรม (เปรื่อง) วัดหลวง จ.สิงห์บุรี
พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ จ.นครปฐม
พระครูสุนทรวุฒิคุณ (พุฒ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม
พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ผูก) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
พระสมุห์เจือ ปิยสีโล (เจือ) วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
พระครูสิทธิชัยวิศาล (ลำเจียก) วัดศาลาตึก จ.นครปฐม
พระราชวิสุทธิคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระครูนิยุตธรรมสุนทร (ยิด) วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระวิริยาโกศล (เบิ้ม) วัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์
พระครูสาทรพัฒนกิจ (ลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี
พระครูจันทคุณวัฒน์ (อำภา) วัดน้ำวน จ.ปทุมธานี
พระภาวนานุสิฐเถร (หรุ่ม) วัดบางจักษ์ จ.อ่างทอง
พระมงคลชัยสิทธิ์ (สำราญ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระครูธรรมจักชโยดม (ผล) วัดดักคะนน จ.ชัยนาท
พระครูประสิทธิ์ศึกษากร (ประสิทธิ์) วัดแจ้ง จ.ปราจีนบุรี
พระครูกาญจโนปมคุณ (ลำใย) วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี
พระครูวิบูลธรรมประภาส (เบี่ยง) วัดทุ่งสมอ จ.กาญจนบุรี
พระครูวิจารณ์พัฒโนวาท (พัฒน์) วัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี
พระราชสังวรคุณ (พุธ) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
พระสุนทรธรรมานุวัตร (สวัสดิ์) วัดศาลาปูน จ.อยุธยา
พระครูเกษมคณาภิบาล (มี) วัดมารวิชัย จ.อยุธยา
พระครูพุทธสิริวัฒน์ (เมี้ยน) วัดโพธิ์ จ.อยุธยา
พระครูสุนทรยติกิจ (ละเอียด) วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา
พระครูโอภาสธรรมวัตร (ล้วน) วัดพิกุลโสคัณ จ.อยุธยา
พระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม) วัดป้อมแก้ว จ.อยุธยา
พระครูสังวรสมณกิจ (ทิม) วัดพระขาว จ.อยุธยา
พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี) วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
พระครูสุกิจวิจารณ์ (จวน) วัดไก่เตี้ย จ.สุพรรณบุรี
พระครูสุวรรณสิทธิการย์ (ช่อ) วัดปราสาททอง จ.สุพรรณบุรี
พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน) วัดหนองบัว จ.สุพรรณบุรี
พระครูนนทสิทธิการ (ประสิทธิ์) วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
พระครูสมุทรพัฒนโสภณ (ทองหล่อ) วัดคันลัด จ.สมุทรปราการ
พระครูสุนทรสมุทรกิจ (โสภณ) วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสาคร
พระราชมุกดาหารคณี (พร) วัดศรีมงคลใต้ จ.มุกดาหาร
พระครูอุดมธรรมรักษ์ (ยอด) วัดศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร
พระเทพปริยัติมุนี (นวน) วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
พระครูสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธุ์) วัดมหาชัย จ.นครพนม
พระครูเกษมธรรมรักษ์ (หลวงพ่อยะ) วัดท่าข้าม จ.นครปฐม
พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
พระครูสุนทรธรรมาภิรัตน์ (เล็ก) วัดลาดหอย จ.สุพรรณบุรี
พระครูอุดมโชติวัฒน์ (อรรถ) วัดองครักษ์ จ.สุพรรณบุรี
พระครูวิจิตรวุฒิคุณ (พร) วัดโคกหม้อ จ.สุพรรณบุรี
พระเทพชลธารมุนี (หลวงพ่อวิเชียร) วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี
พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพ่อหยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระครูสุนันท์วิริยาภรณ์ (หลวงพ่อ เก๋) วัดแม่น้ำ จ.สมุทรสงคราม
พระครูพิพิธสมุทรคุณ (ง้อ) วัดดาวดึงษ์ จ.สมุทรสงคราม
พระครูอุเทศธรรมวินัย (สง่า) วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา
พระครูวชิรกิจโสภณ (ประสพ) วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี
พระครูปริยัตยานุโยค (หวล) วัดนิคมวชิราราม จ.เพชรบุรี
พระครูภาวนาวชิโรภาส (แผ่ว) วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
พระสมุห์ฮวย วัดห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี
พระปลัดบุญส่ง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
พระครูโสภณธรรมสาคร (ณรงค์ฤทธิ์) วัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
พระครูสุทธิธรรมสาคร (ประสาท) วัดสุทธิวาตราราม จ.สมุทรสาคร ฯลฯ
เป็นต้น


เข้าชมร้าน     ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
โทรศัพท์     087-8538890 , 042-340119
ผู้เข้าชม   4264
***  พระเครื่อง มณเฑียร  ***  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร
 
ห้ามคลิกขวา