พระเครื่อง มณเฑียร
 ร้าน ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
 
 พระเครื่อง มณเฑียร หน้าพระมณเฑียร      พระเครื่อง มณเฑียร หน้าร้าน    พระเครื่อง มณเฑียร การรับประกัน / การชําระเงิน     พระเครื่อง มณเฑียร รายละเอียดของร้าน

พระกริ่งปทุมรังสี (จันทร์เพ็ญ) หลวงปู่คำพันธ์ จารุวัณโณ จ.สกลนคร ดิถีฤกษ์ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12พระเครื่อง พระกริ่งปทุมรังสี (จันทร์เพ็ญ) หลวงปู่คำพันธ์ จารุวัณโณ จ.สกลนคร ดิถีฤกษ์ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

 พระเครื่อง พระกริ่งปทุมรังสี (จันทร์เพ็ญ) หลวงปู่คำพันธ์ จารุวัณโณ จ.สกลนคร ดิถีฤกษ์ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12รหัสพระเครื่อง   MT1010831
ชื่อพระเครื่อง   พระกริ่งปทุมรังสี (จันทร์เพ็ญ) หลวงปู่คำพันธ์ จารุวัณโณ จ.สกลนคร ดิถีฤกษ์ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ราคา      โทรถาม 
รายละเอียด    ชนวนมวลสาร
-ชนวนพระกริ่งนเรศวร ปี ๒๕๒๒
-ตะกรุดครูบาอาจารย์สายอีสานสายภาคเหนือ
-แผ่นจารครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
-วัตถุมงคลที่ได้รับมอบ อาทิ ขวานฟ้าหลวงพ่อประสิทธิ์ และตะกรุด (จากท่านริชคุณ)
พระเถราจารย์ผู้เมตตาชนวนมวลสาร
-หลวงปู่คำพันธ์ วัดหนองบัวสร้าง สกลนคร
-หลวงปูบุญมี วัดประชานิยม
-หลวงปู่สุธัมม์ วัดเทพกัญญาราม เมตตาอธิฐานจิตแผ่นโลหะ
-หลวงปู่อินตอง วัดป่าวีรธรรม
-หลวงตาบุญหนา ธัมมทินโน เมตตาอธิษฐานจิตแผ่นโลหะ
-หลวงปู่แก้ว วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า
-หลวงพ่อสุธรรม วัดป่าหนองไผ่
-พระศาสนดิลก(หลวงพ่อมหาพรหมา) วัดป่าสุทธาวาส
การจัดสร้างพระกริ่งจันทร์เพ็ญ ในครั้งนี้ ได้กราบขออนุญาตหลวงปู่คำพันธ์ วัดหนองบัวสร้าง
สกลนคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลวงปู่เป็นพระนักปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางพองหนอ-ยุบหนอ
ดำเนินปฏิบัติสติปัฏฐาน เป็นพระอาจารย์ผู้อบรมด้านการปฏิบัติแก่ศิษยานุศิษย์ เอาใจใส่ใน
การปฏิบัติอย่างมั่นคง หลวงปู่คำพันธ์ท่านดำรงสมณเพศมา ๗๐ พรรษาเศษ อายุปัจจุบัน ๙๑ ปี
ย่าง ๙๒ แล้ว หากท่านใดเคยได้ยินชื่อ หลวงพ่อปาน คุตสติ อดีตเจ้าอาวาสวัดกุดไผท ซึ่ง
หลวงพ่อปาน นี้เป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่คำพันธ์ วัดหนองบัวสร้าง โดยหลวงปู่คำพันธ์จะมีอายุมากกว่า
หลวงหลวงพ่อปาน ๑ ปี โดยในปี ๒๔๙๒ ได้มีการประกอบพิธีงานบำเพ็ญสรีระสังขารองค์หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต หลวงปู่คำพันธ์ และ หลวงพ่อปาน ก็ได้รับอาราธนานิมนต์ ไปสวดแจงในงานครั้งนั้นด้วย
ด้านประสบการณ์ที่เคยสัมผัสบ่อยครั้งเมื่อเจอหลวงปู่คำพันธ์ วัดหนองบัวสร้างนั้น มีมากมายหลายครั้ง
แต่ได้เคยขออนุญาตท่านว่าจะเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่ได้หรือไม่ ซึ่งข้อนี้หลวงปู่ได้ห้ามไว้
จึงไม่ขอกล่าวถึง ณ ทีนี้ หากแต่บางเรื่องก็เป็นที่รู้ทราบกันในหมู่ศิษยานุศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้น
จำนวนการจัดสร้าง ๑๐๘ องค์ เป็นเนื้อชนวนทั้งหมด
ในเบื้องต้น
- ร่วมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคล หลวงตาแหวน ทยาลุโก วัดป่าหนองนกกด อ.พังโคน จ.สกลนคร (27 ตค.55)
- นำเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดอิติปิโส ฉลองศาลาใหญ่ ณ วัดนาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร (30 ต.ค.55)
- หลวงปู่คำพันธ์ วัดหนองบัวสร้าง เมตตาอธิษฐานจิตพระกริ่งปทุมรังสี ซึ่งบรรจุในขันน้ำพระพุทธมนต์
ภายในพระอุโบสถวัดหนองบัวสร้าง (1 พ.ย.55)
พระกริ่งทั้งหมด จะถูกแช่บรรจุในน้ำพระพุทธมนต์ จากบ่อน้ำอันศักสิทธิ์วัดพระธาตุเชิงชุม อันมีความขลังเป็นอัศจรรย์ น้ำพระพุทธมนต์พิธีต่างๆ ที่แช่ปฐวีธาตุ / และระหว่างนี้จนถึง 27 พ.ย. 55 จะนำเข้าพิธีพุทธาภิเษก อย่างต่อเนื่องและวันที่ 28 พ.ย.55 วันเพ็งพุธ จะเป็นวาระการอธิษฐานจิตครั้งสุดท้าย
พิธีอธิษฐานจิต
- วาระที่ ๑ ร่วมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคล หลวงตาแหวน ทยาลุโก วัดป่าหนองนกกด อ.พังโคน จ.สกลนคร (27 ตค.55)
- วาระที่ ๒ นำเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดอิติปิโส ฉลองศาลาใหญ่ ณ วัดนาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร (30 ตค.55)
- วาระที่ ๓ หลวงปู่คำพันธ์ วัดหนองบัวสร้าง เมตตาอธิษฐานจิตพระกริ่งปทุมรังสี ซึ่งบรรจุในขันน้ำพระพุทธมนต์
ภายในพระอุโบสถวัดหนองบัวสร้าง (1 พ.ย.55)
- วาระที่ ๔ วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๕ หลวงปู่คำพันธ์ เมตตาอธิษฐานจิตที่กุฏิ
- วาระที่ ๕ หลวงปู่บู่ กิติญาโณ วัดสุมังคลาราม สกลนคร เมตตาพิจารณาอธิษฐานจิต
- วาระที่ ๖ หลวงตาบุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล พรรณานิคม สกลนคร เมตตาช่วงเช้าวันที่ 16 พ.ย.55
- วาระที่ ๗ พิธีพุทธาภิเศกเหรียญเจริญพร หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เกิดเหตุการณ์พระจันทร์ทรงกลด ในช่วงประกอบพิธีพุทธาภิเษก นั่งปรกอธิษฐานจิตโดย
-หลวงปู่สูนย์ จันทวัณโณ
-หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ
-พระครูกิตติสารประสาธน์ (หลวงปู่ประสงค์ กิตติสาโร) วัดป่าวิสุทธิธรรม
-พระอาจารย์บรรเทา สัญญโม วัดป่าบ้านโพนก่อ
-พระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส
และครูอาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่า ในเขต อ.พรรณานิคม อ.เมืองสกลนคร จำนวนประมาณ ๔๐ รูป
- วาระที่ ๘ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (๒๘ พ.ย.๕๕) หลวงปูคำพันธ์ เมตตาอธิษฐานจิต
และ เมตตารับอธิษฐานจิตเดี่ยวภายในกุฏิ โดยไว้กับหลวงปู่ตลอดคืน
-วาระที่ ๙ วันพฤหัสบดี (๒๙ พ.ย.๕๕) หลวงปู่คำพันธ์เมตตาอธิษฐานจิต ให้เป็นกรณีพิเศษ
ครบ ๙ วาระการอธิษฐานจิต
จำนวนการจัดสร้าง ๑๐๘ องค์


เข้าชมร้าน     ฉัตรทอง-เจดีย์หลวง
โทรศัพท์     087-8538890 , 042-340119
ผู้เข้าชม   5592
***  พระเครื่อง มณเฑียร  ***

รับเช่าพระ


  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร
 
ห้ามคลิกขวา