\ ข่าวพระเครื่อง คมเลนส์ส่องพระ5พฤษภาคม2556 - คมเลนส์ส่องพระ5พฤษภาคม2556 : พระเครื่อง มณเฑียร
เว็บพระมณเฑียร ศูนย์รวม ร้านค้าพระเครื่อง ยอดนิยม ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคลต่างๆ
พระเครื่อง พระมณเฑียร  พระมณเฑียร  ͧ   สมัครเปิดร้าน  ͧ   พระเครื่องมาใหม่  พระเครื่อง พระมณเฑียร   ข่าวพระเครื่อง/บทความ พระเครื่อง พระมณเฑียร    ร้านพระเครื่อง พระเครื่อง พระมณเฑียร  ติดต่อ    ค้นหาพระ:   ENG Versionคมเลนส์ส่องพระ5พฤษภาคม2556คมเลนส์ส่องพระ5พฤษภาคม2556

คมเลนส์ส่องพระวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 : แล่ม จันท์พิศาโล


••• วันนี้ตรงกับ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกถึง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจาก สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ในเวลานั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นพระองค์ได้เสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย รัฐบาลไทยและ พสกนิกรชาวไทย จึงได้น้อมเกล้าฯ จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือ พระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำใน วันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ทั้งนี้...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”...และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้...ทรงพระเจริญ

•• วันนี้ได้รับภาพ พระชุดเบญจภาคี องค์สวยจาก อ.ต้อย เมืองนนท์ คือ พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน พระพิมพ์นี้ตามความเชื่อเดิมว่ากันว่า สร้างในสมัย พระนางจามเทวี ผู้ครองนครหริภุญไชย (ลำพูน) เมื่อประมาณ ๑,๒๐๐ ปี แต่สมัยนี้มีนักวิชาการทางโบราณคดี ให้ความเห็นว่า พระรอด มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ หรือประมาณ ๙๐๐ ปี โดยอ่านจากพุทธศิลป์ขององค์พระ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเมืองพุกาม ประเทศพม่า ที่มีรูปแบบพระพิมพ์อินเดียในสมัยราชวงศ์ปาละ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔) ในขณะที่มีบางท่านบอกว่า พระรอด สร้างในสมัยลพบุรี อายุความเก่าประมาณ ๘๐๐ ปี อย่างไรก็ตาม แม้อายุความเก่าของ พระรอด จะไม่ถึง ๑ พันปี แต่ก็ยังถือว่า มีความเก่ามากที่สุดใน พระชุดเบญจภาคี ด้วยรูปแบบพิมพ์ทรงที่สวยงาม เล็กกะทัดรัดน่ารักมาก จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพิมพ์หนึ่งที่มีพุทธศิลป์งดงามที่สุดของวงการพระเครื่องเมืองไทย ที่มีราคาเช่าหาอยู่ที่หลักล้านขึ้นไป...พระรอด กรุวัดมหาวัน มี ๕ พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก พิมพ์ต้อ และ พิมพ์ตื้น

•• ยังเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในทุกวันนี้ ถึงความยิ่งใหญ่ของ งานประกวดพระ เมื่อวันอาทิตย์ ๒๘ เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ยอดเงินกว่า ๒๑ ล้านบาท นับเป็นสถิติที่สูงงานหนึ่งเท่าที่เคยมีการจัดงานประกวดพระกันมาก่อนหน้านี้...และที่ถูกอกถูกใจนักส่งพระเข้าประกวดในงานนี้ คือ รางวัลชนะเลิศพระแต่ละรายการ หนังสือ “คัมภีร์ล้ำค่า” หลวงพ่อทวด ฉบับพิเศษ จัดทำโดย ชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง ปกแข็งเล่มใหญ่หนาถึง ๕๕๐ หน้า ซึ่งนอกจากจะมีภาพ พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยมของ วัดช้างให้ อย่างครบถ้วนแล้ว ยังมีภาพ พระหลวงพ่อทวด ของวัดต่างๆ ที่วงการพระนิยมซื้อขายกันมานานปีอีกด้วย พระหลวงพ่อทวด เหล่านี้นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักสะสมพระเครื่องคนรุ่นใหม่ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสใน พระหลวงพ่อทวด นิยมแสวงหามาใช้ติดตัว ด้วยถือว่า พระหลวงพ่อทวด ไม่ว่าจะเป็นพระของวัดไหนสร้างก็ล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน...ผลงานการจัดทำหนังสือ หลวงพ่อทวด เล่มนี้ของ ชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง จึงได้รับการยกย่องจากนักสะสม พระหลวงพ่อทวด ว่าจัดทำได้ สุดยอดจริงๆ ราคาซื้อขายหนังสือเล่มนี้ในวันประกวดพระเริ่มจากเล่มละ ๒,๕๐๐ บาท, ๓,๐๐๐ บาท นับเป็นหนังสือรางวัลงานประกวดพระเล่มแรกที่มีราคาขายสูงสุด...มาถึงทุกวันนี้ราคาอยู่ที่ ๓,๕๐๐ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท และมีแนวโน้มว่าอาจจะสูงถึง ๕,๐๐๐ บาทในเร็วๆ นี้

•• คมเลนส์ส่องพระ วันนี้ได้รับภาพ พระสมเด็จ ที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานนี้มาให้ชมเป็นวิทยาทาน จะได้ทราบว่า พระแท้ นั้นมีลักษณะพิมพ์ทรงองค์พระเป็นแบบไหน เนื้อหามวลสารองค์พระเป็นอย่างไร พระสวยสมบูรณ์จนได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นมีสภาพเช่นใด...องค์แรก พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ วัดระฆัง องค์ที่ ๒ พระสมเด็จ พิมพ์ทรงเจดีย์ วัดระฆัง ๒ องค์นี้เป็นพระของ พ.ท.จีระ ไชยสุต องค์ที่ ๓ พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย กรุบางขุนพรหม องค์ที่ ๔ พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ กรุบางขุนพรหม ๒ องค์นี้เป็นพระของ บุญส่ง ธาดาประดิษฐ์ (เสี่ยลิ้ง หาดใหญ่)...ภาพพระติดรางวัลสดๆ ร้อนๆ จากงานประกวดพระครั้งนี้ ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ล้ง ท่าพระจันทร์ ทีมงานถ่ายภาพพระชนะการประกวดที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้

•• พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เอ เนื้อโลหะผสม ปี ๒๕๐๕ ทุกวันนี้องค์สวยแชมป์ขึ้นแท่นหลักล้านไปแล้ว อย่างเช่นองค์ที่เห็นนี้ เป็นพระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของ พระแท้ ที่ดูง่าย จุดเด่นของพระองค์นี้ คือ เป็นพระที่หล่อออกมาได้คมชัดทุกซอกมุม ใบหน้าอ้วนล่ำ เส้นใต้ตา เส้นหน้าผาก ริมฝีปากที่นูนเป็นกระจับชัดเจนมาก กลีบบัวเป็นรูปสามเหลี่ยมคมชัด มีขนาดสม่ำเสมอ และหล่อติดทุกกลีบ ในส่วนของผิวพรรณของพระองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์แบบ คือ มีดินเบ้ากระจุกอยู่ตามซอกทั่วทั้งองค์ ผิวแทบไม่เปิดเลย ในขณะที่เนื้อองค์พระออกวรรณะโลหะผสมเนื้อแดงอมเหลืองที่คนนิยมเล่นหา ร่องรอยการแต่งตะไบทั้งด้านหน้าหลัง ขอบข้างและใต้ฐานองค์พระเป็นไปอย่างธรรมชาติ และที่ด้านหลังมีร่องรอยของคีมหนีบทั้งด้านบนและด้านล่าง องค์ประกอบหลายส่วนที่กล่าวมา ทำให้พระองค์นี้ถือเป็น พระองค์ครู ที่สวยแท้ดูง่าย เป็นพระของ นพ.กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ เจ้าของศูนย์แพทย์ธนบุรีอันโด่งดัง และเป็นหนึ่งในผู้ที่เก็บสะสม พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ทุกรุ่นทุกพิมพ์มากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย โดยเฉพาะรุ่นหลังเตารีด ทุกพิมพ์มีมากกว่า ๕๐ องค์, รูปหล่อลอยองค์ก้นลายเซ็น มีมากกว่า ๒๐ องค์ ฯลฯ...คงอีกไม่นาน คอลัมน์ เส้นทางนักพระเครื่อง จะได้นำเรื่องราวแนวทางการสะสมพระพระเครื่องของท่าน มาลงให้อ่านกันโดยทั่วกัน

•• หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในลำดับต้นๆ ของเมืองไทย เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า มีวิชาอาคมครบทุกด้าน ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้สร้างวัตถุมงคลแทบทุกประเภท อาทิ เหรียญ รูปเหมือน ตะกรุด ผ้ายันต์ งาแกะรูปสิงห์ นางกวัก ฯลฯ และที่โด่งดังเป็นพิเศษ คือ มีดหมอ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง สำหรับ มีดหมอของแท้ ที่มีสภาพสวยสมบูรณ์นั้น หาได้ยากยิ่ง ตามประวัติที่น่าเชื่อถือกล่าวไว้ว่า มีดหมอหลวงพ่อเดิม นั้นทำโดยฝีมือช่างหลายคน ซึ่งแต่ละช่างจะมีเอกลักษณ์ของตัวมีดของตนเองแตกต่างกันไป หลังจากนั้น หลวงพ่อเดิม จึงนำ มีดหมอ ที่ช่างทำเสร็จแล้วมาปลุกเสกอีกทีหนึ่ง มีดหมอหลวงพ่อเดิม มีคุณวิเศษเด่นดังทางด้านมหาอุด อยู่ยงคงกระพัน และแคล้วคลาดมีดหมอหลวงพ่อเดิม ด้ามที่เห็นนี้มีสภาพสวยสมบูรณ์มาก ทั้งตัวมีด ด้ามมีด และตัวฝัก มีดหมอหลวงพ่อเดิม ด้ามนี้ถือตัวจริงเสียงจริง ส่งประกวดงานไหนเป็นต้องคว้ารางวัลชนะเลิศทุกครั้ง โดยเฉพาะงานใหญ่ๆ ที่สมาคมพระฯ ให้การสนับสนุน เจ้าของคือ วีระภูมิ พละภิญโญ เซียนหนุ่มอนาคตไกล สายเลือดชาวนครสวรรค์ ถิ่นกำเนิด มีดหมอ ด้ามนี้ •• พบกับ คมเลนส์ส่องพระ ได้ใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไป ขอขอบพระคุณ...นะมัสเต •••


ข้อมูลจาก คมชัดลึก  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร