\ ข่าวพระเครื่อง อาคารวิปัสสนาธุระมจร.สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) - อาคารวิปัสสนาธุระมจร.สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) : พระเครื่อง มณเฑียร
เว็บพระมณเฑียร ศูนย์รวม ร้านค้าพระเครื่อง ยอดนิยม ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคลต่างๆ
พระเครื่อง พระมณเฑียร  พระมณเฑียร  ͧ   สมัครเปิดร้าน  ͧ   พระเครื่องมาใหม่  พระเครื่อง พระมณเฑียร   ข่าวพระเครื่อง/บทความ พระเครื่อง พระมณเฑียร    ร้านพระเครื่อง พระเครื่อง พระมณเฑียร  ติดต่อ    ค้นหาพระ:   ENG Versionอาคารวิปัสสนาธุระมจร.สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)

อาคารวิปัสสนาธุระมจร.สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร)

อาคารวิปัสสนาธุระมจร.สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) : เยือนถิ่นเรือนธรรม โดยไตรเทพ ไกรงู

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ ภมหาเถร ป.ธ.๘) อัครมหาบัณฑิตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฯลฯ ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ โรงพยาบาลสยาม กรุงเทพมหานคร รวมอายุได้ ๘๖ ปี กับ ๑ เดือน

เมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่นั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นพระเถระผู้ใฝ่ในความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติ ผลงานของพระเดชพระคุณได้ขจรกระจายไปทั่วโลก และได้สร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เช่น ประเทศพม่า อินเดีย ศรีลังกา อังกฤษ และอเมริกา เป็นต้น อันเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปทั่วทุกมุมโลก

อย่างไรก็ตาม เพื่อระลึกถึงคุณประโยชน์ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ ภมหาเถร ป.ธ.๘) สร้างให้แก่แผ่นดินไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้จัดสร้างอาคารวิปัสสนาธุระ โดยใช้ชื่อว่า อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ทั้งนี้ คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และนพ.รัศมี วรรณิสสร ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ด้วยการจัดหาพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แด่พระนิสิตนักศึกษาของ มจร. โดยบริจาคโฉนดที่ดิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งบริจาคทรัพย์อุปถัมภ์กิจกรรมอื่นๆ ในพระพุทธศาสนาอีกหลายสิบล้าน

ในการจัดสร้างอาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ ภมหาเถระ) เป็นอีกหนึ่งแรงศรัทธาที่คุณหญิงสมปอง-นพ.รัศมี วรรณิสสร ประธานดำเนินการสร้างด้วยทุนทรัพย์กว่า ๘๐ ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มจร.ได้จัดพิธีเปิดอาคาร และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนในการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เอ็มซียูทีวี) โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปกว่า ๑,๐๐ รูป/คน ร่วมในพิธี

พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิการบดี มจร. บอกว่า อาคารวิปัสสนาธุระ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มุ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน คือ การอบรมปัญญาให้เกิดด้วยการปล่อยวางภาระทั้งปวง ทำกายใจให้เบา ยินดีในเสนาสนะที่เงียบสงบ พิจารณาถึงความเสื่อมไปสิ้นในสังขารร่างกายจนเห็นสามัญลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้อย่างชัดเจน การเจริญอบรมวิปัสสนาต่อเนื่องไปไม่ขาดสายจะทำให้ถึงหลักชัยคือ คว้าอรหันตผลได้

นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่รองรับความต้องการเรียนด้านวิปัสสนา เนื่องจากประเทศต่างๆ มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากประเทศจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และศรีลังกา ได้ขอความร่วมมือ มจร. เปิดสาขาการเรียนการสอนที่ประเทศดังกล่าว รวมทั้งประเทศในแถบยุโรปก็สนใจที่จะขอเปิดเป็นสาขาเช่นเดียวกัน และในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ จะมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานที่ มจร. อ.วังน้อย โดยจะใช้อาคารวิปัสสนาธุระแห่งนี้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติ

"ผู้ที่จบการศึกษาด้านนี้ ก็จะทำหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มจร. มีแผนในการเปิดหลักสูตรพระพุทธศาสนานานาชาติขึ้น เพื่อเป็นการรองรับชาวต่างประเทศที่สนใจเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ขณะนี้ มจร. กำลังก่อสร้างอาคารพระพุทธศาสนานานาชาติด้วยทุนทรัพย์กว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ก็ยังไม่เพียงพอ" พระพรหมบัณฑิตกล่าว


ข้อมูลจาก http://www.komchadluek.net/  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร