\ ข่าวพระเครื่อง คมเลนส์ส่องพระ21กรกฎาคม2556 - พระเครื่อง มณเฑียร : พระเครื่อง มณเฑียร
เว็บพระมณเฑียร ศูนย์รวม ร้านค้าพระเครื่อง ยอดนิยม ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคลต่างๆ
พระเครื่อง พระมณเฑียร  พระมณเฑียร  ͧ   สมัครเปิดร้าน  ͧ   พระเครื่องมาใหม่  พระเครื่อง พระมณเฑียร   ข่าวพระเครื่อง/บทความ พระเครื่อง พระมณเฑียร    ร้านพระเครื่อง พระเครื่อง พระมณเฑียร  ติดต่อ    ค้นหาพระ:   ENG Versionคมเลนส์ส่องพระ21กรกฎาคม2556คมเลนส์ส่องพระ21กรกฎาคม2556

คมเลนส์ส่องพระวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 : แล่ม จันท์พิศาโล

••• สุดสัปดาห์นี้...มีวันหยุดยาวถึง ๔ วัน คือ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันจันทร์ (ตรงกับวันอาสาฬหบูชา) และวันอังคาร (ตรงกับวันเข้าพรรษา)...วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ความสำคัญของวันนี้คือ เป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก ที่เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ ทำให้ พราหมณ์โกณฑัญญะ ๑ ใน ๕ ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา (พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เอง) พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงถือเป็น พระสงฆ์องค์แรกของโลก ทำให้มี พระรัตนตรัย ครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือมีทั้ง พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ

•• สำหรับ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่า จะพำนักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด ๓ เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ที่เรียกว่า จำพรรษา ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ นอกจากพระสงฆ์จะได้จำพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังแล้ว การไม่เดินทางไปไหนมาไหนในช่วงฤดูฝนจะได้ไม่ไปทำความเสียหายแก่ธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกไว้ รวมทั้งไม่ไปเหยียบย่ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยตามทุ่งนาอีกด้วย

•• คมเลนส์ส่องพระ วันนี้ยังมีภาพ พระสมเด็จ มาให้ชมเป็นวิทยาทาน คือ พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ วัดระฆัง องค์พระล่ำใหญ่ เส้นนูนหนาทุกเส้น อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระพิมพ์นี้ อีกองค์ คือ พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดระฆัง เป็นพระฟอร์มสวยอีกองค์หนึ่งที่ดูง่ายทั้งในด้านพิมพ์ทรงและเนื้อหามวลสาร แม้ว่าด้านซ้ายขององค์พระจะมีรอยเว้าเข้าไปบ้างก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเก่าก่อน ขณะเนื้อพระยังไม่แห้งดีนัก โดยภาพรวมพระสมเด็จทั้ง ๒ องค์นี้ถือเป็น พระองค์ครู ได้เลย เป็นภาพจากหนังสือสูจิบัตรงานประกวดพระของ กรมเสมียนตรา ในวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ งานนี้รางวัลใหญ่มีรถจักรยานยนต์, โทรทัศน์สี แอลอีดี รางวัลชนะเลิศแต่ละโต๊ะ หนุมานชาญสมร รุ่นโอกาสทอง ขนาดสูง ๕ ซม. นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ สำหรับ แผงพระจรยุทธ อีก ๓๓๓ รางวัล งานประกวดพระที่มีรางวัลพิเศษมากมายเช่นนี้ มีคนเดียวเท่านั้นที่ใจถึงทำได้ คือ พล.ร.ต.ปรีชาญ จามเจริญ ผู้ประสานงานประกวดพระครั้งนี้

•• พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นก้นระฆัง สร้างปี ๒๕๑๒ ก่อนเข้าพรรษา โดยคณะกรรมการวัดถวายให้หลวงพ่อปลุกเสก ๑ ไตรมาส (๓ เดือนตลอดพรรษา) ถือว่าเป็นรุ่นที่ปลุกเสกนานที่สุด และมีการตอกโค้ดรูป ระฆัง ไว้ที่ใต้ฐานองค์พระ อันเป็นที่มาของชื่อรุ่น “ก้นระฆัง” ผู้ออกแบบโค้ด ครูระเบียบ เอกอิน ผู้ตอกโค้ด ฉั่น ถาปนพัฒนกุล มีทั้งหมด ๓ เนื้อ คือ เนื้อทองเหลือง สร้างประมาณ ๑,๐๐๐ องค์, เนื้อทองแดง สร้างประมาณ ๕,๐๐๐ องค์, เนื้อตะกั่ว สร้างประมาณ ๓๐๐ องค์ ออกให้ทำบุญบูชาในราคาเดียวกันทุกเนื้อ คือ องค์ละ ๓๐ บาท โดยปกติ เนื้อทองแดง จะรมผิวเป็นสีดำ แต่จะมีสีน้ำตาลบ้าง จำนวนน้อย เหตุที่เป็นสีน้ำตาลเพราะเป็นการรมในช่วงท้ายๆ ที่น้ำยารมดำถูกอากาศเป็นเวลานาน เริ่มเสื่อมคุณภาพ จึงรมไม่ติดเป็นสีดำเข้ม แต่ออกจางลงเป็นสีน้ำตาล...และบางองค์ไม่ได้รมดำเลยก็มี เป็นพระเนื้อทองแดงผิวไฟ อย่างที่เห็นในพระองค์นี้ ซึ่งเจ้าของเดิมเป็นคณะกรรมการวัดที่ร่วมจัดสร้างพระรุ่นนี้ พระลักษณะเช่นนี้หายาก เพราะมีน้อย พบเห็นเพียงไม่กี่องค์เท่านั้น...รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม รุ่นก้นระฆัง นี้มีประสบการณ์มากมาย สร้างชื่อเสียงให้ หลวงพ่อพรหม มาตลอด จนทุกวันนี้เช่าหากันถึงหลักแสนต้นขึ้นไป ของปลอม มีหลายฝีมือที่ทำได้อย่างเฉียบขาดมาก การดูเฉพาะองค์หลวงพ่ออย่างเดียวไม่พอ เพราะ ของปลอม ทำได้เหมือนมาก จุดสำคัญที่ใช้ในการพิจารณา คือ โค้ดรูประฆัง ซึ่งส่วนใหญ่ตอกไม่เต็มรูประฆัง องค์ไหนที่ตอกเต็มทำให้ดูง่ายขึ้น ที่ปลอดภัยสุด คือ ต้องเช่าจากร้านที่เชื่อถือได้เท่านั้น และหากมีปัญหาต้องรับคืนทันที (พร้อมกับคืนเงินให้ด้วย) องค์ในภาพนี้เป็นพระของ เมธา นวกะสะสม สายตรง พระหลวงพ่อพรหม ผู้มีความชำนาญพระสายนี้เป็นพิเศษ

•• เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น ๓ นับเป็นรุ่นที่มีพิมพ์มากที่สุดและมีจำนวนเหรียญมากที่สุด สามารถเช่าหาได้ตั้งแต่เหรียญละหมื่นเศษๆ ไปจนถึงหลายแสนบาท พิมพ์ที่หาชมได้ยากที่สุด คือ เหรียญเสมา รุ่น ๓ พิมพ์ ๒ จุด ซึ่งแยกเป็น ๒ พิมพ์ย่อย คือ พิมพ์รัดประคดข้างเดียว และ พิมพ์รัดประคดเต็ม เป็นเหรียญที่มีการหมุนเวียนน้อย ทำให้ราคาค่านิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนทุกวันนี้เกิน ๔ แสนกว่าแล้ว โดยเฉพาะเหรียญที่มีสภาพเดิมๆ สวยสมบูรณ์ดูง่าย...ที่เห็นในภาพนี้ คือ เหรียญเสมา รุ่น ๓ พิมพ์ ๒ จุด รัดประคดเต็ม เป็นเหรียญที่สวยงามคมชัดมาก สภาพผิวรมดำแห้งสนิท คลุมด้วยปรอทเหลือบรุ้งน้ำเงินทั้งเหรียญ เส้นสายรายละเอียดคมชัดทุกมุมมอง เป็นเหรียญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดพระที่ไบเทคบางนา เมื่อวันอาทิตย์ก่อน (๑๔ ก.ค.๕๖) ความพิเศษ ของเหรียญนี้ คือ ก่อนหน้านี้เหรียญนี้เจ้าของเก่าเคย บุทอง ไว้ทั้งหน้าและหลัง เมื่อเอาแผ่นทองที่บุออก จึงเผยให้เห็นถึงความงดงามแบบเดิมๆ เจ้าของเหรียญจึงเรียกเหรียญนี้ว่า “องค์ฟาโรห์” เหรียญนี้เป็นของ วีระภูมิ พละภิญโญ ผู้ชำนาญการรุ่นใหม่ที่เล่นพระได้หลายหน้า และถูกต้องมาโดยตลอด

•• เหรียญพระเกจิอาจารย์สายเหนือ ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ต้องยกให้ เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง โดยเฉพาะเหรียญยุคแรก เช่น เหรียญรุ่นกองพันลำปาง ปี ๒๕๑๗ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าออกแบบพิมพ์ได้สวยงามมาก รูปหลวงพ่อเหมือนกับตัวจริงมากที่สุด (ฝีมือออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดย นายช่างเกษม มงคลเจริญ สุดยอดช่างแกะเหรียญในยุคนั้น และยังโด่งดังจนถึงทุกวันนี้) เหรียญรุ่นนี้มีจำนวนสร้างไม่มาก คือ เนื้อทองคำ ๑๓ เหรียญ, เนื้อเงิน ๓๐๐ เหรียญ, เนื้อนวโลหะ ๒๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดง ๒,๐๐๐ เหรียญ รวม ๒,๕๑๓ เหรียญ ที่สำคัญคือ ตอกโค้ด ทุกเหรียญ โดยแยกตำแหน่งตามเนื้อเหรียญ ทำให้เล่นง่าย มีข้อยุติในการพิจารณาของแท้ของปลอมได้ไม่ยากนัก ช่วงนี้ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆ เหรียญเนื้อทองคำขึ้นแท่นหลักล้านไปแล้ว, เนื้อนวโลหะกว่า ๓ แสนบาท, ขณะที่เนื้อเงินอยู่ที่ ๒ แสนอัพ และเนื้อทองแดงไม่ต่ำกว่า ๕ หมื่นบาท (ปลายปีคงสูงไปกว่านี้แน่นอน...และอาจจะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงสุดในสาย หลวงพ่อเกษม ก็ได้) นับเป็นเหรียญที่มีสภาพคล่องตัวสูง ซื้อง่ายขายเร็ว ของเก๊ ใกล้เคียงออกมาแล้ว จุดชี้ขาดอยู่ที่ รอยตัดขอบ ด้านล่างเหรียญ เป็นข้อดีของเหรียญพระเกจิอาจารย์ที่ ตัวตัดขอบข้างเหรียญ ใช้พิจารณาของเก๊แท้ได้อย่างถูกต้อง ทำให้คนรุ่นใหม่นิยมเล่นเหรียญกันมากขึ้น เหรียญในภาพนี้ เนื้อนวโลหะ สภาพเดิมๆ เป็นเหรียญสวยของ อ.น้อย ไอยรา www.pralanna.com เก็บเก่ามาตั้งแต่ตอนเหรียญออกใหม่ๆ

•• รูปหล่อหลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ปี ๒๕๐๕ พิมพ์ฐานเตี้ย ถือเป็นรูปหล่อยอดนิยม รุ่น ๒ ของท่าน มีหลายพิมพ์ อาทิ พิมพ์ฐานสูง, พิมพ์ฐานเตี้ย, พิมพ์ฐานสี่เหลี่ยม, พิมพ์หัวไม้ขีด ฯลฯ เรื่องพุทธคุณสุดยอดในทุกด้าน แม้แต่สังขารของท่านยังไม่เน่าเปื่อย ปัจจุบันบรรจุอยู่ในหีบแก้ว อยู่ที่วัดช้างเผือก มีชาวบ้านไปกราบไหว้ตลอดเวลา พระหลวงพ่อทบ องค์นี้เป็นของ จิมมี่ ลานโพธิ์ นักเขียนเซียนพระผู้มีความคล่องตัวมากทั้งด้านงานข่าวสารและการพิจารณาพระเครื่องได้อย่างแม่นยำ

•• คชสิงห์ เป็นสัตว์นิยายในป่าหิมพานต์ ที่เชื่อกันว่าเป็นทรงทั้ง ช้าง อันเรืองเดช และทรงทั้ง สิงห์ ผู้เรืองอำนาจ เมื่อนำสัตว์ทั้ง ๒ มารวมอยู่ในตัวเดียวกัน จึงเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีทั้งเดชและอำนาจในตัว พระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าจึงนิยมนำมาสร้างเป็น เครื่องราง ใช้คุ้มครองตัวได้สารพัดทุกด้าน คชสิงห์ ที่โด่งมานานปี คือ คชสิงห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน งดงามทั้งศิลปะในการแกะสลัก และเข้มขลังด้วยคาถาอาคมที่ปลุกเสก คชสิงห์ หลวงพ่อเฮง ตัวนี้ถือเป็นตัวดังระดับชาติ ที่เซียนสายเครื่องรางต่างรู้จักกันดี เนื้อหาศิลปะแบบนี้มาตรฐานสากลนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน มีศักดิ์เป็นศิษย์รุ่นพี่ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ และเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหลายสมัย รวมทั้ง หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ท่านปลุกเสก เครื่องราง ได้ศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่เป็นรองใครในแผ่นดิน แต่ปัจจุบันของยุคหลังทำมาปะปนกันมากมาย จนแทบจะแยกกันไม่ออก ต้องเลือกแบบทันยุค หลวงพ่อเฮง เท่านั้นถึงจะใช้ได้ผลอย่างจริงจัง หากไม่มีความรู้ก็ต้องปรึกษาผู้รู้ไว้ก่อน จะเป็นการดีและปลอดภัย

•• เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระครูอรุณกิจโกศล (หลวงปู่จำรัส เขมธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดแจ้ง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อายุ ๘๗ ปี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญที่ พระมงคลทีปาจารย์ คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้จัดงานสมโภชสมณศักดิ์ และฉลองอายุวัฒนมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โอกาสนี้หลวงปู่ได้อนุญาตให้จัดสร้าง เหรียญรูปเหมือน รุ่น “เลื่อนสมณศักดิ์” ขึ้นเป็นที่ระลึก นับเป็น เหรียญรุ่นแรก ของท่าน โดยหลวงปู่เมตตาปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ตลอดไตรมาสในพรรษาปีนี้ ประกอบด้วยเหรียญเนื้อทองคำ, เงิน, นวโลหะ, สัตตโลหะ, อัลปาก้า และ ทองแดง...หลวงปู่จำรัส เป็นพระบริสุทธิสงฆ์ผู้มีปฏิปทาอันน่าเคารพศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง ตลอดชีวิตที่ครองสมณเพศท่านจะออกบิณฑบาตทุกวัน จนถึงทุกวันนี้, สวดมนต์ทำวัตรเช้าวัตรเย็นเป็นประจำ, เทศนาสั่งสอนชาวบ้านเป็นกิจวัตร ไม่ยึดติดในลาภสักการะทั้งปวง ชอบใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง นับเป็น พระแท้ ที่น่ากราบไหว้ที่สุด

•• ยุคนี้เป็นยุคของ เครื่องราง สร้างได้ โดนใจ เป็นต้องขายได้ดีทุกรุ่น โดยเฉพาะชาวต่างชาติแห่กันมาซื้อถึงเมืองไทยเป็นประจำ นำรายได้เข้าประเทศไม่น้อย ล่าสุดที่กำลังมาแรง คือ พระอินทร์จำแลง สี่หู ห้าตา รุ่น “บันไดสวรรค์” รุ่นสุดท้าย ของ ครูบาบุญยัง ปุญญํกโร วัดห้วยน้ำอุ่น อ.ลี้ จ.ลำพูน ศิษย์สายตรงรูปเดียวของ ครูบาชัยวงศ์ษา วัดพระบาทห้วยต้ม ต้นตำรับของ พระอินทร์จำแลง สี่หูห้าตา แห่งเมืองล้านนา จุดประสงค์ เพื่อสร้างบันไดทางขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุเจดีย์ วัดห้วยน้ำอุ่น ซึ่งในอดีตต้องเดินขึ้นไปด้วยความลำบาก เพื่ออำนวยความสะดวกจึงได้จัดสร้างบันไดทางขึ้นพระธาตุ ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควร...พิธีเททองนำฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีวัดห้วยน้ำอุ่น พิธีปลุกเสกวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้สนใจสั่งจอง ชุดกรรมการ (สร้าง ๗๕ ชุด) สอบถามโทร.๐๘-๔๖๔๕-๒๙๒๙, ๐๘-๖๕๘๖-๘๖๐๔

•• วันนี้มี งานประกวดพระใหม่ และ พระเกจิอาจารย์ยอดนิยม ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ จัดโดย อุ๊ กรุงสยาม ประธานที่ปรึกษา บริษัทพระใหม่ดอทคอม จำกัด •• วางตลาดแล้ว นิตยสาร พระท่าพระจันทร์ ฉบับใหม่ ปกเหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ อ่านประวัติและภาพวัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงพ่ออี๋อย่างครบถ้วน •• นิตยสาร องค์พระ ฉบับใหม่...ปฏิวัติวงการสื่ออย่างแท้จริง ในฉบับเปิดราคาซื้อ-ขาย พระหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ มาแรง...เซียนดังชี้จุด...พระสมเด็จ บางขุนพรหม ปี ๐๙ อย่างรู้จริง...ประวัติหลวงพ่อโอภาสี ที่น่าสนใจ •• พบกับ คมเลนส์ส่องพระ ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านคอลัมน์นี้ พร้อมทั้งคำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด...นะมัสเต •••


ข้อมูลจาก http://www.komchadluek.net  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร