คมเลนส์ส่อง พระประจำวันวันเสาร์ที่14ม.ค.2555
คมเลนส์ส่องพระประจำวันวันเสาร์ที่14ม.ค.2555 คมเลนส์ส่องพระประจำวันวันเสาร์ที่14ม.ค.2555 แล่ม จันท์พิศาโล

**** วันนี้เป็น วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ๒๔๙๘ ตามคำเชิญชวนของ วี.เอ็ม.กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติต่อไปในภายภาคหน้า รัฐบาลไทย ได้ให้ความร่วมมือโดยกำหนด ได้ให้ความร่วมมือโดยกำหนดให้มีการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมกับมี คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปีตลอดมา สำหรับ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ คือ "สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" นำมากล่าวนำเป็นบรรทัดแรกในวันนี้ เผื่อว่าอาจจะมี คนในวงการพระเครื่อง บางคนที่มีลูกหลานจะได้เข้าใจในตัวเด็กมากขึ้น และควรอย่างยิ่งที่จะพาเด็กๆ ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้นในวันนี้ ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกมุมเมือง ทั้งนี้เพื่อความอบอุ่นของครอบครัว ที่ทุกคนไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่ง ***
*** คมเลนส์ส่องพระ วันนี้ขอเริ่มด้วย พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก ที่โด่งดังของวงการพระภาคใต้ และเป็นพระปิดตาที่หายากมากพิมพ์หนึ่ง คือ พระปิดตาหลวงพ่อครน วัดบางแซะ รัฐกลันตัน มาเลเซีย ซึ่งสมัยก่อนเป็นดินแดนของไทยมาก่อน เราได้เสียดินแดนแห่งนี้ให้แก่อังกฤษ เมื่อปี ๒๔๕๒ แต่คนไทยที่เกิดที่นั่นก็ยังอยู่ในแผ่นดินนั้นจนถึงทุกวันนี้ ที่ชาวมาเลเซียเรียกคนไทยเหล่านี้ ชาวสยาม ซึ่งยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการนับถือศาสนาพุทธ มีวัดมีพระสงฆ์เหมือนในเมืองไทยทุกอย่าง รวมทั้งการเรียนหนังสือไทย พูดภาษาไทย (สำเนียงปักษ์ใต้) และที่สำคัญ มีพระเกจิอาจารย์ที่สืบทอดวิชาอาคมมาโดยตลอด ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ หลวงพ่อครน วัดบางแซะ หรือ พระวิจารณญาณมุนี วัดอุตตมาราม ท่านเป็นชาวบ้านบางแซะ เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๙ อุปสมบทที่วัดบางแซะ ต่อมาท่านได้มาศึกษาเล่าเรียนที่ จ.สงขลา ได้ศึกษาคาถาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ดังๆ ในสมัยนั้น อาทิ หลวงพ่อปาน วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ หลวงพ่ออินทร์ อ.ตากใบ รวมทั้งที่สำนักเขาอ้อ จ.พัทลุง อีกด้วย ท่านมรณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ สิริอายุ ๘๘ ปี พรรษา ๖๗ วัตถุมงคลของท่านที่โด่งดังมาก คือ พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก ซึ่งมีรูปแบบพิมพ์ทรงเป็นของท่านเองโดยเฉพาะ ขนาดองค์พระค่อยข้างใหญ่ เข่ากว้าง ที่สำคัญคือ พระทุกองค์ท่านได้ลงอักขระขอมขณะที่เนื้อพระยังหมาดๆ ด้วยลายมือที่สวยงามคมชัดมาก ตรงจุดนี้เองที่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนระหว่าง พระแท้ กับ พระปลอม ซึ่งระบาดมานานแล้ว ผู้สนใจพระปิดตาสายนี้ ต้องปรึกษาหารือกับผู้ชำนาญการที่รู้จริงเท่านั้น ถึงจะได้พระแท้แน่นอน สำหรับ พระปิดตาหลวงพ่อครน องค์ในภาพนี้ เป็นของ หมอ ท่าแซะ ได้เฝ้าติดตามพระปิดตาองค์นี้มานานปี เพิ่งสำเร็จสมหวังเมื่อปลายปีนี้เอง ถือเป็น พระแท้องค์จริง พระสวยองค์ครู ได้อย่างเต็มร้อย ***
*** พระชัยวัฒน์ จาก ปฏิทินปีใหม่ ๒๕๕๕ ของ ท่านไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์ องค์ที่ ๘ พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ชะลูด เนื้อสัมฤทธิ์ พระองค์นี้ อ.เกี๊ยก ทวีทรัพย์ ให้คำบรรยายว่า...พระภาวนาโกศลเถระ (หลวงปู่เอี่ยม) วัดหนังราชวรวิหาร พระเถราจารย์ที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงนับถือ กล่าวกันว่า หลวงปู่เอี่ยม เคยถวายคำทำนายว่า ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ จะมีชาวต่างชาติทดสอบพระองค์ จึงได้มอบพระคาถาถวายแด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ปรากฏภายหลังว่า คำทำนายของหลวงปู่เอี่ยมเป็นจริง หลวงปู่เอี่ยม มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเป็นจำนวนมาก ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด เนื้อสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพิมพ์นิยมสูงสุด ในหมวดพระชัยวัฒน์ของท่าน เนื้อในสีนากกลับเทาดำสนิท ใต้ฐานเทแบบกลวง บรรจุกระดาษสาลงอักขระ และอุดทับด้วยชันโรงใต้ดิน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของพระชัยวัฒน์ สำนักวัดหนัง ***
*** เมื่อไม่นานมานี้ ได้ลงภาพ เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี รุ่น ๒ ปี ๒๔๙๘ พระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมขลัง และมีลูกศิษย์สืบทอดวิทยายุทธมากมาย จนโด่งดังไปทั่วเมืองไทย ** เหรียญหลวงพ่อทองศุข ส่วนหนึ่งมีการพอกครั่งด้านหลังไว้จนแทบจะมองไม่เห็นรายละเอียดบนหน้าเหรียญว่าได้จารึกอักขระเลขยันต์ และตัวอักษรไทยอะไรไว้บ้าง แต่วันนี้ได้เหรียญที่ไม่ได้พอกครั่งมาให้ชมเป็นวิทยาทาน ทำให้เห็นตัวหนังสือที่จารึกไว้เป็นภาษาไทยว่า "ที่ระลึกในงานฉลองกุฏิ วัดโตนดหลวง ๒๔๙๘" ตรงกลางเหรียญจารึกเป็นพระคาถาตัวขอม ที่หลวงพ่อและศิษย์สายนี้ใช้เป็น ยันต์ครู มาโดยตลอด...ขอกล่าวซ้ำอีกครั้งว่า เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง ที่วงการนิยมกันมาก คือ เหรียญรุ่น ๒ ปี ๒๔๙๘ หลังพอกครั่ง และไม่พอกครั่งก็มี มี ๓ เนื้อ คือ เนื้อทองคำ เงิน และทองแดง มีทั้งพิมพ์สระอิติดขอบ และไม่ติดขอบ วงการพระเช่าหา เหรียญรุ่น ๒ นี้ในราคาที่สูงกว่า เหรียญรุ่นแรก ปี ๒๔๙๒ ซึ่งออกในงานยกช่อฟ้าอุโบสถ เนื่องจากหลวงพ่อพูดของท่านเองว่า เหรียญรุ่นแรกหน้าตาไม่เหมือนกับท่าน ชาวบ้านจึงให้ความนิยม เหรียญรุ่น ๒ มากกว่ารุ่นแรก จนถึงทุกวันนี้ ***
*** สำหรับ เหรียญหลวงพ่อทองศุข รุ่น ๒ ปี ๒๔๙๘ ที่เห็นนี้เป็นของ ต้น ท่าพระจันทร์ แชมป์แฟนพันธุ์แท้พระเหรียญ ปี ผู้มีความชำนาญด้านพระเหรียญยอดนิยมต่างๆ รวมทั้งพระทั่วไปทุกหน้า เป็นเซียนพระคนรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงสุดๆ ในขณะนี้ ต้น บอกว่า เหรียญนี้เป็น สระอิ ไม่ติด หมายถึง คำว่า อินทโชโต (ฉายาของหลวงพ่อ) สระอิ ตรงคำว่า อิน ไม่ติดชิดขอบเหรียญนั่นเอง สนนราคาเช่าหาอยู่ที่หลักแสนต้นๆ ...หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับ เหรียญเก่า เหรียญยอดนิยม ต่างๆ ไปปรึกษาหารือหรือให้พิจารณาเหรียญแท้/ปลอมได้เสมอใน ชมรมคมพระเครื่องมรดกไทย บนชั้น ๓ ห้างพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน หนุ่มหน้าตาเหมือนกับพระเอกหนังจีน คนนี้ คมเลนส์ส่องพระ ไปขอข้อมูลเป็นประจำ ***
*** วงการพระเครื่องในทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่า พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ที่สร้างในสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ มีการซื้อขายแพงมาก อยู่ที่หลักแสนหลักล้านขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น รูปหล่อพิมพ์นิยม รูปหล่อพิมพ์ขี้ตา เหรียญหล่อโบราณพิมพ์จอบเล็ก และพิมพ์จอบใหญ่ ไกลสุดเอื้อมที่ชาวบ้านทั่วไปจะเช่าหามาได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาสะสม พระหลวงพ่อเงิน รุ่นหลังจากท่านได้มรณภาพแล้ว ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใส จึงมั่นใจได้ว่ามีพุทธคุณเหมือนๆ กัน และรุ่นที่นิยมกันมาก คือ รุ่นปี ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ ที่มีจุดเด่นดีหลายประการ อาทิ เจตนาการสร้างดี เนื้อหามวลสารดี รูปแบบสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีการดี ถูกต้องตามตำรับตำราโบราณทุกอย่าง จนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านโดยทั่วไป พิธีปลุกเสกเข้มขลัง ครั้งแรกประกอบพิธีที่วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ โดยพระคณาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศ ๑๒๗ รูป นั่งปรกปลุกเสก ครั้งที่ ๒ ปลุกเสกที่วัดบางคลาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๑๕ โดยพระคณาจารย์นั่งปรกปลุกเสก ๖ ชุด ชุดละ ๑๖ รูป รวม ๙๖ รูป พระหลวงพ่อเงิน รุ่นนี้ประกอบด้วย ๑.รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ขนาดบูชา ๕ นิ้ว, ๓ นิ้ว ๒.เหรียญปั๊ม พิมพ์จอบใหญ่, พิมพ์จอบเล็ก ๓.เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงิน เนื้อกะไหล่ทอง, เนื้อกะไหล่เงิน และ ๔. รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน พิมพ์ลอยองค์ บรรจุกริ่ง เนื้ออัลปาก้า, พิมพ์ลอยองค์ บรรจุกริ่ง เนื้อทองเหลือง โดยแบ่งตามพิมพ์ทรง ทั้ง ๒ เนื้อ มี ๓ พิมพ์ทรง คือ ๑.พิมพ์คอแอล (L) ๒.พิมพ์เลขแปด และ ๓.พิมพ์มือมีจุด พระทุกพิมพ์ในทุกวันเช่าหากันแพงพอสมควร โดยเฉพาะรูปเหมือน พิมพ์คอแอล (L) เนื้ออัลปาก้า ตามที่เห็นในภาพนี้ มหา แม่กลอง เจ้าของพระบอกว่า ต้องมี ๓ แสนบาทขึ้นไป ***
*** ภัยจากภัยน้ำท่วม วัดบางกุฎีทอง (หลวงพ่อชำนาญ) จ.ปทุมธานี ซึ่งสูงเท่าตัวคน ทำให้ข้าวของต่างๆ เสียหายมาก และส่วนหนึ่งคือ เครื่องครัว สำหรับจัดทำโรงทานในงานของวัดซึ่งปีหนึ่งมีหลายครั้ง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคติดต่อโดยตรงที่วัดโทร.๐-๒๕๐๑-๒๖๕๐ ***
*** ของดี มีประสบการณ์จาก วัดช่องลม จ.สมุทรสงคราม พระปิดตาหมดหนี้ ที่ พระอาจารย์ชอบ เจ้าอาวาสได้สร้างขึ้นจากเนื้อว่าน ๑๐๘ ผงพุทธคุณอีก ๙๙๙ วัด โดยมีคณาจารย์ปลุกเสกมวลสารจำนวนมาก อาทิ หลวงพ่อรวย วัดตะโก, หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน, หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว, หลวงพ่อนะ วัดหนองบัว, หลวงพ่อสฤษดิ์ วัดบางคลาน, หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ ฯลฯ ที่สำคัญพระอาจารย์อิฐฐ์ วัดจุฬามณี ได้บดมวลสารจากพระเก่าเก็บที่ชำรุดจำนวนมากผสมเข้าไปด้วย ติดต่อขอรับพระได้ที่ วัดช่องลม จ.สมุทรสงคราม สอบถาม พระครูวิจิตรสรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โทร.๐๘-๑๔๓๓-๒๖๗๖ ***
*** บอกกล่าวกันไว้แต่เนิ่นๆ ...เชิญร่วมงานสังสรรค์ "คืนสู่เหย้า ๑๐๙ ปี สระบุรีวิทยาคม" ซึ่งได้เลื่อนการจัดงานจากเดิม ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ มาเป็น วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ชมดนตรี ร่วมลีลาศ กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ จัดเต็มวงใหญ่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี โทร.๐-๓๖๒๒-๓๐๗๓, ๐-๓๖๓๑-๘๐๐๗ (ในวันและเวลาราชการ) ***
*** วัต ท่าพระจันทร์ ส่งข่าวถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการพระ หากได้รับ e-mai จากใครก็ตาม...ที่มีข้อความว่า...Click here to read this message อย่าคลิกเปิดอย่างเด็ดขาด เพราะข้อความอย่างนี้คุณกำลังจะโดนหลอก และถูกกลุ่มแฮ็กเกอร์ กำลังแฮ็กข้อมูลของคุณ และข้อมูลทั้งหมดของคุณจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป...พร้อมกับจะใช้เมลของคุณส่งให้เพื่อนๆ ของคุณ โดยที่ตัวคุณเองไม่ได้ส่ง เพื่อให้ทุกคนตายใจและคลิกเปิด เพื่อนๆ ของคุณที่ไม่รู้เท่าถึงเล่ห์ ก็จะโดนล้วงรู้ถึงรหัส และเข้าไป "แฮ็ก" ข้อมูลทั้งหมดได้ โปรดส่งต่อให้เพื่อนๆ ของคุณ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ...ถ้าโดนแล้วรีบเปลี่ยนรหัสโดยเร็ว *** พบกันใหม่วันพรุ่งนี้...ขอขอบพระคุณ...นะมัสเต ***


ข้อมูลจากเว็ป   http://www.komchadluek.net