เว็บไซด์แนะนํา


คมเลนส์ส่อง พระเครื่อง ประจำ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2555


 
 พระเครื่อง คมเลนส์ส่อง
 พระเครื่อง คมเลนส์ส่อง
 พระเครื่อง คมเลนส์ส่อง

คมเลนส์ส่องพระ29กรกฎาคม2555

คมเลนส์ส่องพระประจำวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 : แล่ม จันท์พิศาโล

••• วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม นี้ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระโกณฑัญญะได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่า วันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้ง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง ๕ เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม •••

••• วันรุ่งขึ้น ๓ สิงหาคม ตรงกับ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝน เป็นเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น เนื่องจากเมื่อสมัยพุทธกาลพระภิกษุมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่า ไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือน ในช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เรียกว่า ปุริมพรรษา ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ให้เลื่อนไปเป็นวันแรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง ส่วน วันออกพรรษา คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกว่า ปัจฉิมพรรษา ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของพระสงฆ์...สำหรับชาวบ้านจะถือโอกาสนี้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส โดยก่อน วันเข้าพรรษา จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆ รวมทั้งทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ตักบาตร ถวายเครื่องสักการบูชา ดอกไม้ ธูปเทียนและเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ พร้อมทั้งฟังเทศน์ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลที่วัด บางคนถึงกับตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆ อาทิ งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้น •••

••• ในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม นี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตัวแทนผู้บริหาร, คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ซอยนวมินทร์ ๘๑ เขตบางกะปิ กทม.จะนำเครื่องจตุปัจจัยไทยทานและเทียนพรรษาไปถวาย วัดพิชัย ถนนเสรีไทย เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้มีโอกาสร่วมทำบุญและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนา...ที่ได้นำข่าวนี้มาเสนอก็ด้วยเหตุที่โรงเรียนนี้เป็น โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ศาสนาคริสต์) โดยมี เซอร์เวโรนิกา ประราศรี เป็นผู้อำนวยการ ท่านได้ออกหนังสือเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนทุกคนร่วมทำบุญสร้างกุศลตามกำลังทรัพย์และจิตศรัทธาในวันเข้าพรรษา (ทั้งนี้ไม่เป็นการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น)...ผู้เขียนมีหลานชาย ๓ คนเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ ได้รับทราบข่าวนี้แล้วรู้สึกชื่นชมยินดีและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ในกุศลเจตนาและความใจกว้างของผู้บริหารโรงเรียนนี้...ขอน้อมคารวะด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง •••

••• เปิดคอลัมน์วันนี้ด้วย เหรียญมหาราช ที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๖ หรือที่วงการพระเรียกกันสั้นๆ ว่า เหรียญในหลวง ๓ รอบ เป็นเหรียญที่วงการนักสะสมพระเครื่องนิยมกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ เนื้อทองคำ เช่าหากันถึงหลักแสน นอกจากนี้ยังมี เหรียญเนื้ออัลปาก้า ที่มีผู้นิยมพกติดตัวอยู่เสมอ ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นว่า เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้สักการบูชา สำหรับเหรียญทองคำในภาพนี้เป็นของ “ท่านโอ๊ต” วัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดระยอง ข้าราชการใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และน้อมรำลึกถึงคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์ตลอดเวลา •••

••• ขึ้นมากรุงเทพฯ ครั้งหลังสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เสี่ยลิ้ง หาดใหญ่ โชคดีได้ พระสมเด็จ กรุบางขุนพรหม ถึง ๒ องค์ คือ พิมพ์อกครุฑ และ พิมพ์สังฆาฏิ เป็นพระเก่าเก็บจากรังใหญ่ สวยแชมป์ของวงการพระเมื่อหลายสิบปีก่อน มีภาพลงในหนังสือพระเครื่องทุกเล่มที่จัดพิมพ์ในสมัยนั้น และไม่ปรากฏภาพให้พบเห็นในยุคต่อมาอีกเลย จนถึงวันนี้ที่ท่านผู้อ่านได้ยลโฉมเป็นครั้งแรก นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง วันนี้ขอลงองค์แรกก่อน คือ พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร พิมพ์นี้มีเฉพาะกรุบางขุนพรหมเท่านั้น องค์นี้เป็นพระสวย ผิวเกลี้ยงสะอาดคมชัดมาก จนเห็นรายละเอียดบนพระพักตร์อย่างชัดเจน เข้าใจว่าเป็นพระที่บรรจุกรุในส่วนที่เป็นผนังเจดีย์ที่สูงจึงไม่โดนน้ำแช่ขัง ทำให้ไม่มีคราบกรุเกาะติดแต่อย่างใด พระพิมพ์นี้เซียนสมัยก่อนเชื่อกันว่า เป็นพิมพ์ที่ สมเด็จฯโต แกะแม่พิมพ์เอง พิมพ์ทรงองค์พระจึงแตกต่างไปจากพิมพ์อื่นๆ ที่สร้างพร้อมกัน นอกจากนี้ยังเป็นพิมพ์ที่ ล้นเกล้าฯ ร.๕ ทรงนิมนต์ติดพระองค์ไปในช่วงเสด็จฯ รัสเซีย พระเจ้าไกเซอร์ ทอดพระเนตรเห็นลำแสงออกมาจากองค์พระเป็นที่มหัศจรรย์มาก ล้นเกล้าฯ ร.๕ จึงได้พระราชทานพระสมเด็จพิมพ์นี้ให้ พระเจ้าไกเซอร์ วงการพระสมัยก่อนจึงเรียกพระสมเด็จพิมพ์นี้ว่า พิมพ์ทรงไกเซอร์ แต่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครเรียกชื่อนี้กันแล้ว คงเหลือแต่ชื่อ พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร หรือสั้นๆ ก็เรียกกันว่า พิมพ์อกครุฑ ตามลักษณะขององค์พระที่มีอกนูนยื่นออกมาเหมือนกับ อกครุฑ ที่พบเห็นโดยทั่วไป...พระสวยระดับนี้ต้องเป็นคนที่มีเงินถึง ใจถึง และมีบุญวาสนา เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้ครอบครอง •••

••• ฮือฮากันมากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อมี พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์กลาง หลังแบบ เข้ามาในสนามพระ ชมรมพระเครื่องมรดกไทย ชั้น ๓ ห้างพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน จนมีการซื้อขายกันขึ้น โดยผู้โชคดีที่ได้เป็นเจ้าของพระองค์นี้ คือ หมึก ท่าพระจันทร์ องค์พระสวยแชมป์เนื้อครูดูง่าย ถือเป็น พระแท้องค์จริง พระสวยองค์ครู ได้อย่างแท้จริง เชิญชมเพื่อการศึกษาพระองค์นี้ได้จากภาพที่นำมาลงทั้ง ๖ ด้านอย่างครบถ้วน •••

••• วันนี้ได้ภาพ เหรียญเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มาอีกเหรียญหนึ่ง คราวนี้เป็น เหรียญเนื้อเงิน ของ จิณณ์ ชัยรัตน์ ทายาท เจ้าสัวประชา ชัยรัตน์ เจ้าของโรงงานน้ำตาลอุดรธานี เหรียญนี้สวยคมชัดมาก เรียกว่าไม่มีจุดตำหนิตรงไหนเลย องค์พระหล่อได้เรียบร้อยจริงๆ เหรียญสภาพเช่นนี้หาพบยาก เพราะเป็นเหรียญที่เททองหล่อแบบโบราณย่อมมีร่องรอยการหล่อไม่เต็ม หรือมีผิวที่ขรุขระบ้างไม่มากก็น้อย แต่สำหรับเหรียญนี้ไม่มีเลย...เหรียญเจ้าสัว หลวงปู่บุญ เป็น ๑ ใน ๕ ของชุดเบญจภาคีเหรียญหล่อยอดนิยม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ โดย พระวินัยกิจโกศล เนื่องในโอกาสทำบุญอายุ หลวงปู่บุญ ครบ ๗ รอบ (๘๔ ปี) มี ๒ เนื้อ คือ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง สมัยนั้นเรียกว่า พระซุ้มกระจัง ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า เหรียญเจ้าสัว เพราะผู้ที่มีพระรุ่นนี้ส่วนใหญ่เป็นคหบดีผู้มีอันจะกิน ที่เรียกว่า เจ้าสัว ทั้งนั้น คำว่า เจ้าสัว หมายถึงคนที่รวยกว่า เถ้าแก่ หลายเท่า...คำนี้ภาษาจีนแต้จิ๋วออกเสียงว่า จ่อซัว ในสำเนียงจีนกลาง คือ จว้อซาน หมายถึงผู้มีความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่ (จ่อ=ที่นั่ง, ซัว=ภูเขา) ส่วนคำว่า เถ้าแก่ สำเนียงแต้จิ๋วคือ เถ่าแก ในสำเนียงจีนกลางคือ โถวเจีย, สำหรับความหมายของคำว่า เจ้านาย หรือ BOSS จะนิยมเรียกกันว่า เหลาปั่น (ขอขอบพระคุณ ผศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล ผู้เขียนหนังสือ “ศิลปะจีนสมัยใหม่” ที่ให้ข้อมูล) •••

••• ความนิยมชมชอบในการ สะสมพระเครื่อง ชาวจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกงก็มีไม่น้อยเหมือนกัน เซียนพระ เมืองไทยสมัยก่อนชอบเอา ของปลอม ไปหลอกขายเขาเสมอ ต่อมาเมื่อเขารู้ก็เลยพากันเข็ดขยาดไม่กล้าซื้อพระจากเมืองไทยอีกเลย...มาถึงทุกวันนี้ นักสะสมพระต่างชาติเหล่านั้นฉลาดขึ้นมาก ไม่ยอมเป็น หมู ให้เขาต้มอีกต่อไป โดยจะเข้ามาหาซื้อพระจากกรุงเทพฯ ตามแหล่งที่เชื่อถือได้ และมีหลักประกัน พระแท้ ให้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระติดรางวัลหรือพระที่มีใบเซอร์ เพราะมั่นใจว่าเป็น พระแท้ แน่นอน... เฉินหลง แซ่ตั้ง (Jacky Tan) ชาวสิงคโปร์เป็นอีกคนหนึ่งที่มาซื้อพระจากเมืองไทยบ่อยๆ จนพูดภาษาไทยได้ชัดเจน จึงซื้อพระได้อย่างชาญฉลาด ล่าสุดได้ เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก ปี ๒๕๐๐ เนื้อผิวไฟ สวยคมชัดมาก ติดรางวัลมาแล้วหลายครั้ง เฉินหลง บอกว่าพระสวยดูง่ายและติดรางวัลอย่างนี้ มีเท่าไรชาวสิงคโปร์ซื้อหมด...คนต่างชาติยังรู้จักวิธีซื้อ พระแท้ แต่คนไทยส่วนหนึ่งยัง หลงป่า อยู่เหมือนเดิม อยากได้พระหลักพระนิยม แต่หาซื้อในราคาถูกๆ หรือพระประเภท ขอฟรี แล้วเมื่อไรถึงจะได้ พระแท้ ก็ไม่รู้ •••

••• พระปิดตาจัมโบ้ นับเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ท่าพระ ธนบุรี เป็นต้นกำเนิดของพระปิดตาองค์โตๆ ที่มีการสร้างเลียนแบบในยุคต่อมามากมาย แต่จะให้โด่งดังเท่ากับของ หลวงปู่โต๊ะ คงยาก พระปิดตาจัมโบ้ หลวงปู่โต๊ะ สร้างครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๐ เรียกว่า จัมโบ้ ๑ มี ๓ เนื้อ คือ เนื้อผงใบลาน ๑,๓๐๐ องค์, เนื้อผงเกสร ๖๐ องค์ และเนื้อผงสมเด็จ ๑๖ องค์ พระทุกองค์มีเส้นเกศาของหลวงปู่ผสมอยู่ด้วย พร้อมกับตะกรุดเงิน ขนาด ๑x๑ ซม. บรรจุที่ด้านล่างขององค์พระ ในภาพนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงใบลาน ของ ศักดิ์ ตลิ่งชัน ชมรมพระเครื่องมรดกไทย ชั้น ๓ ห้างพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน...พระปิดตาจัมโบ้ ๑ รุ่นนี้ที่ช่วงออกใหม่ๆ ทำบุญองค์ละ ๑๐๐ บาท ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเลื่อมใส หลวงปู่โต๊ะ ต่างบ่นกันว่า ทำไมองค์พระถึงใหญ่ขนาดนี้ จะไปแขวนไหวหรือ? ต่อมาไม่กี่วัน จอมพลถนอม กิตติขจร เดินทางกลับมาเมืองไทย หลังจากลี้ภัยไปอยู่เมืองนอกหลายปี ท่านได้ทำบุญบูชาพระปิดตารุ่นนี้ไปจำนวนหนึ่ง เมื่อมีใครไปกราบคารวะท่านที่บ้าน ท่านจะมอบพระปิดตารุ่นนี้ให้คนละองค์ มีบางคนเอาไปทดลองยิง ปรากฏว่ายิงไม่ออก ทำให้บรรดานายทหารที่ได้รับแจกพระปิดตาจาก จอมพลถนอม เดินทางไปเช่าพระปิดตารุ่นนี้เพิ่มเติมที่วัดอย่างต่อเนื่อง จนพระหมดในเวลาไม่กี่วัน ทำให้เกิดการเช่าหากันต่อในราคาองค์ละ ๓๐๐ บาท ต่อมาขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ บาทก็ยังหาไม่ได้ มาถึงทุกวันนี้กลายเป็นพระปิดตายอดนิยมที่เช่าหากันถึงหลักแสนขึ้นไปยังหา พระแท้ ได้ยาก ใครมีไว้ก็โชคดี ไม่มีเสียงบ่นว่า...ทำไมองค์พระถึงมีขนาดใหญ่เช่นนี้...อีกแล้ว •••

••• ชั่วโมงนี้ เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช พระบริสุทธิสงฆ์ที่น่ากราบไหว้ที่สุด...กำลังมาแรง โดยเฉพาะ เหรียญรุ่น ภปร ปี ๒๕๒๑ ที่ระลึกในงานทำบุญครบ ๙๓ ปีของ พ่อท่านคลิ้ง พิธีปลุกเสกพระรุ่นนี้ผู้เขียนได้ไปร่วมอยู่ด้วยคนหนึ่ง ได้พบเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างทำพิธีหลายเหตุการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ใจยิ่ง โดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านที่ได้นิมนต์มาร่วมนั่งปรกปลุกเสกล้วนแต่ สุดยอด ทั้งนั้น พิธีนี้นอกจากเหรียญรูปเหมือนแล้วยังมี พระบูชารูปเหมือน ขนาด ๕ นิ้ว รวมอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง ซึ่งออกแบบได้เหมือนกับ พ่อท่านคลิ้ง มากที่สุด หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระรูปเหมือนบูชา รุ่นนี้ได้มีผู้ทำบุญไปจนหมด ไม่พบเห็นในวงการพระอีกเลย ทุกวันนี้จึงเป็นที่แสวงหากันมาก ราเมศวร์ เดชบดินทร์ นักสะสมพระสายตรง พ่อท่านคลิ้ง ได้ส่งภาพมาให้ชมเป็นวิทยาทาน ผู้สนใจข่าวพิธีปลุกเสกพระรุ่นนี้ ติดต่อขอสำเนาเอกสารที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ในสมัยนั้นได้ ฟรี ที่ ราเมศวร์ เดชบดินทร์ ศูนย์พระเครื่องบนห้างโลตัส ปิ่นเกล้า โทร.๐๘-๑๕๘๖-๒๐๖๖ •••

••• สร้อยประคำทองคำ เส้นสวยร้อยด้วยเม็ดประคำทองคำแท้ คั่นด้วย เม็ดประคำกะลาตาเดียว ของขลังสุดวิเศษ พร้อมด้วย พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว และ พระปิดตาพิมพ์ปุ้มปุ้ย หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ มีเพียงเส้นเดียวในโลก เป็นของ สุชาติ จรารัตน์ เจ้าของ หจก.ปุณณัตน์ ก่อสร้าง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ชื่นชอบฝีมือการออกแบบสร้อยประคำทองคำจากร้าน หวายเก้าเส้น ของ สานิตย์ ขนิษฐบุตร ผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสร้อยที่ไม่มีใครทำได้เหมือน ร้านนี้อย่าว่าแต่คนไทยเท่านั้นที่นิยมกันมาก แม้แต่ฝรั่งชาติและชาวจีนฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ ก็มาหาซื้อเป็นประจำ เพราะบ้านเขาไม่มีสร้อยประเภทนี้ขาย ร้าน หวายเก้าเส้น อยู่หน้าร้าน ต้อย เมืองนนท์ ชั้น ๓ ห้างพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน โทร.๐๘-๑๙๑๔-๐๖๒๔ •••

••• วันนี้มี งานประกวดพระ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา รางวัลชนะเลิศแต่ละรายการ หนังสือ เพชรน้ำเอก “พระเครื่องเมืองอีสาน” รายการพระที่จัดประกวด ๒,๔๓๑ รายการ ••• ขออภัย...วันนี้ไม่มีคอลัมน์ เส้นทางนักพระเครื่อง เนื่องจากเนื้อที่ไม่พอ พบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไป...ขอขอบพระคุณ...นะมัสเต •••ข้อมูลจากเว็ป   http://www.komchadluek.net


 พระเครื่อง พระมณเฑียร มาตรฐาน พระสวย พระแท้